Aristokratik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Aristokratik nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Aristokratik

Oligarşi Devlet. Seçkinlerin kararlarına dayalı devlet yönetimidir. Yani bir gurubun yönetimde egemen olduğu yönetim biçimidir. Oligarşi devletlerde yönetme gücü çok küçük bir grubunun ya da sınıfın elindedir. Egemenliğin sahibi olan bu grup kendini halka karşı sorumlu saymaz ve devleti istediği gibi yönetir. Yasa yapma ve yargılama görevleri de yine bu grup tarafından yerine getirilir.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Aristokratik terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Aristokratik terimi hakkındaki yorumlar

Aristokratik hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Aristokratik ile ilgili benzer terimler:

Aktif Metal: Yükseltgenme eğilimleri H elementinden daha fazla olan elementlere aktif metal denir.
Na, K, Ca, Mg, AI, Zn, Fe ... gibi metaller, aktif metaldir.
Aktif metaller, sulu çözeltilerde H+ iyonunu kolayca indirgedikleri için, asitlerle tepkime vererek H2 gazı açığa çıkarır.

Soy Metal: Yükseltgenme eğilimi H elementinden daha düşük olan metallere soy metal denir.
Cu, Hg, Ag, Pt, Au... gibi metaller, soy metaldir.
Soy metaller, sulu çözeltilerde asitlerle tepkime vererek H2 gazı oluşturamazlar.

Doxa: Sanı

Gen Bankası: Nadir rastlanan bitki ve hayvanları koruma amaçlı kurulan birimlere gen bankası denir.