Açıklamalı Türkçe Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Abakus: Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levhaya verilen ad.... devamını oku

Acanthus: Eski Yunan'dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. Tür... devamını oku

Adyton: Tapınağın en kutsal odası.... devamını oku

Aedilis: Roma İmparatorluğu'nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devl... devamını oku

Ager Publicus: Savaşlarda elde edilen kamu topraklarının adı.... devamını oku

Agonothetes: Eski Yunanistan'da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere veril... devamını oku

Agora: 1- Antik Yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında ... devamını oku

Ağaç Direkli Cami: Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. Çok sayıda ağaç direk... devamını oku

Akademizm: Sanat dallarında akademik öğretimin kalıplarına bağlı, yeni arayışlara karı... devamını oku

Akhaeos: Seleukoslar kralı III. Seleukos'un komutanı M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısın... devamını oku

Akropol: "Akro" (yüksek) ve "polis" (şehir) kelimelerinden türetilmiş akropol kavram... devamını oku

Akropol (Sitadel): Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kulla... devamını oku

Akropolis: Antik Yunan kentlerinin en yüksek tepesinde bulunan, savunma amacıyla genel... devamını oku

Akroter: Üçgen şekilli alınlığın üst köşelerine yerleştirilen oyma bezemeler, tepesi... devamını oku

Alegori: Bir olayı semboller yoluyla anlatmak.... devamını oku

Alem: Yapıların kubbe ve külah gibi yerlerinin tepesinde, sancaklarda çoğunlukla ... devamını oku

Alınlık: 1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biç... devamını oku

Allogenler: Eski Yunan kentlerinde yaşayan ve kölelerden daha fazla, fakat yurttaşlarda... devamını oku

Altar: Tapınaklarda tanrılara adanan kurbanların kesildiği yere verilen addır. Sun... devamını oku

Altı Dayanaklı Cami: Merkezi planlı, üzerini örten büyük kubbesi altı sütun ya da paye tarafında... devamını oku

Altılı çiçek: Enine kesitli altı yapraklı hatayı.... devamını oku

Altın kesim: Sanatta uyum ve oranlama konusunda en yetkin ölçüleri verdiğine inanılan fo... devamını oku

Amphiktyones: Komşu kent devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş bulunan dinsel birli... devamını oku

Amphitheatrum: Antik Roma Mimarisinde tam çember ya da yumurta biçiminde bir sahne düzlüğü... devamını oku

Amphora: Kilden yapılmış sade görünüşlü, iki kulplu, ağızları tıkaçla kapatılabilece... devamını oku

Ampir: Batı dillerinde "Empire" olarak tanınan sanat akımının dilimizde kullanılan... devamını oku

Anadolu İon Kaidesi: Altta bir Plinthos üzerinde spira ve en üstte de bir torustan(topuk) oluşan... devamını oku

Analemma: Bir tiyatroda cavea'yı iki yandan sınırlayan istinat (=destek) duvarına ver... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde 573 Terim Kayıtlı.