Açıklamalı Türkçe Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 574 Açıklamalı Arkeoloji Terimi Listelendi.

Külliye: Değişik işlevli yapılardan meydana gelen yapılar topluluğuna verilen ad.... devamını oku
Şadırvan: Bir çeşit meydan çeşmesi. Özellikle cami avlularında, çepeçevre muslukları o... devamını oku
Sütun: Genellikle mermerden, yekpare, taşıyıcı mimari öğe.... devamını oku
Sima: Yapının yağmur suyu oluğu.... devamını oku
Pitos: Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürün... devamını oku
Orthostat: Alt duvar sıralarını oluşturan büyük taş bloklar.... devamını oku
Palmet: İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi. Dilimli simetrik yaprak... devamını oku
Niş: Çeşitli amaçlarla yapıların duvarlarına açılmış küçük hücre ve oyuklara veri... devamını oku
Minber: Camilerde cuma namazında hutbe okunan yer. Genellikle birkaç basamak yüksele... devamını oku
Medrese: Yüksek düzeyde öğretim kurumu. Bu amaçla yaptırılmış mimarlık eseri. Anadolu... devamını oku
Megara: Eski Yunanistan'da her biri birkaç köyü kapsayan ve beş yöreden oluşan bölge... devamını oku
Sütunçe: Küçük sütun. Mihrap ve portal gibi yerlerde daha çok dekoratif amaçla kullan... devamını oku
Kemer: Dairesel, örgülü ara taşıyıcı ve bezeme öğesi. Düşey kuvvetleri eğri kuvvetl... devamını oku
Apsis: 1- Kiliselerde koronun arkasında bulunan ve camilerdeki mihrap kısmının karş... devamını oku
Arşitrav: Sütunların üzerine yerleştirilen yatay hatıl.... devamını oku
Tabhane: Misafirhane. Dini yapıların bir bölümü olup, özellikle gezici dervişlerin mi... devamını oku
Mescit: Genel anlamda cami. Anadolu'da minberi olmayan, vakit namazları için kullanı... devamını oku
Opisthodomos: Bir tapınakta genellikle tapınak hazinesinin korunduğu cella'nın arkasındaki... devamını oku
Bordür: Kenar, genellikle süslemeli kenar şeriti.... devamını oku
Portal: Taç kapı, Tâk kapı adı da verilen bezemeli ana giriş.... devamını oku
Rasathane: Gözlemevi. Gökbilimi için kullanılan medrese türü.... devamını oku
Libasyon: Antik kültürlerde tanrıların şerefine içki içilmesi ve bu içkinin yere dökül... devamını oku
Sıbyan Mektebi: Küçük çocukların okuma yazma ve Kur'an okumayı öğrendiği okul.... devamını oku
Mihrap: Cami ve mescitler ile namazgâhlarda kıble yönünde belirleyici mimari öğe. ım... devamını oku
Prytaneion: Ocağında sürekli ateş yanan, seçkin yabancıların, yabancı ülkelerden gelen e... devamını oku
Client: Bir yurttaşın koruması altında bulunup ona hizmet etme yükümlülüğüyle bağlan... devamını oku
Stucco (Stuk): Alçı yoğunluklu süsleme tekniği.... devamını oku
Çörten: Oluk ağzı. (En çok sevilen tipi aslan başı şeklinde yapılmış olanlardır.)... devamını oku

Diğer Arkeoloji Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde 574 Terim Kayıtlı.