Azrâil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Azrâil nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Azrâil

İnsanların ruhlarını bedenlerinden ayırmakla görevli melektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Azrâil terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Azrâil terimi hakkındaki yorumlar

Azrâil hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Azrâil ile ilgili benzer terimler:

Ayetel Kürsi: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

255 Allah O'ndan başka İlah yoktur Diridir, Kaimdir O'nu uyuklama ve uyku tutmaz Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır Onların korunması O'na güç gelmez O, pek Yücedir, pek büyüktür (Bakara Suresi 255 Ayettir)

Asrı Saâdet: Peygamber (sav)'in peygamberliğinden sonraki döneme verilen isim, mutluluk asrı.

Asr Suresi: Kuranı Kerimin 3 ayetten oluşan en kısa surelerinden birisi.

Asli İhtiyaçlar: Kişinin ve ailesinin bir yıllık zorunlu giderleri ihtiyaçları, (Ev, araba, yiyecek, giyecek, sanat aletleri)