Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı

2010 yılı Mayıs ayında TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yeni bir likidite aracı olarak devreye sokmuştur. (One-week Repo Rate)

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı terimi hakkındaki yorumlar

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı ile ilgili benzer terimler:

Bileşik Faiz Oranı: Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faiziyle birlikte yeniden yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır. (Compound Interest Rate)

BIS (Uluslararası Mutabakat Bankası - Bank for International Settlement): Parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları ve diğer kurumların kendi aralarındaki iş birliğini artırmak amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. 1930 yılında kurulmuş olup, İsviçre’nin Basel kentinde yerleşiktir. Sermayesi altın frank şeklinde ifade edilmekte olup, 1 altın frank 0,29 gram altını temsil etmektedir. TCMB 5000 altın frank ile bankanın hissedarıdır.

Beklenti Yönetimi: Para politikası çerçevesinde beklenti yönetimi, TCMB'nin, ekonomik birimlerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin enflasyon hedefleri doğrultusunda şekillenmesini temin etmeye yönelik olarak uyguladığı stratejiler bütünüdür. (Expectation Management)

Beklenti Anketi - BA: TCMB tarafından finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin, tüketici enflasyonu, döviz kuru, cari işlemler dengesi, GSYH büyüme hızı ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin alınması amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir. (Survey of Expectations - SoE)