Biruni Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Biruni nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Biruni

Selamlık odası, dairesi.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü (1149)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Biruni

D.Ö. 973- 1051
Onuncu ve on birinci yüzyıllarda İslam dünyasında yetişmiş olan büyük fen ve din alimi Biruninin, eserlerindeki yüksek fen bilgileri kendisinden sekiz asır sonra yaşamış olan fen alimlerini dahi şaşırtmıştır. Astronomi alanındaki çalışmalarına 995 yılında Güneşin ve gezegenlerin eğimini saptayarak başlamıştır.

Yaşadığı asra Biruni asrı denmesine neden olan ve yaşadığı dönemden asırlar sonra dahi eserlerinden yararlanılan Biruni yalnızca İslam aleminde değil, tüm dünyada etki uyandırmıştır. Aslen Türk olan Biruni, Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri neticesinde bu medeniyetin çok geniş sahalara yayılmış olmasından dolayı insanlığın, özellikle ilmi alanda büyük kazançlar elde ettiğini belirtmiştir.

Günümüzde özellikle Batı bilim dünyasında yer çekimi kanununun İngiliz bilim adamı Newton tarafından keşfedildiği kabul edilse de bu konuda ilk defa fikir ortaya atıp incelemelerde bulunan Birunidir. Ayrıca çağımızda henüz sözü edilebilen karaların kuzeye doğru kayma fikrini 9.5 asır önce dile getirmiştir. İçinde bulunduğu çağda Ümit Burnunun varlığından ilk bahseden alim olan Biruni, Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa'dan da detaylı bilgiler vermiş, ayrıca Kristof Kolombdan beş asır önce Amerika kıtasından ve Japonya'dan söz etmiştir.

Kitab-üt- Tefhim fi Evaili Sanaat-it-Tencim, Kitab-ül-Cevahir fi Marifet-il-Cevahir adlı eserinde kıymetli taşlar ve madenlerden bahsetmektedir. Biruni, izafi (rölati, nisbi) yoğunlukları, mahruti alet dediği ve en eski piknometre (yoğunluk ölçme aleti) denilebilecek bir alet vasıtasıyla belirlemiştir.

Biruni, cebir, geometri ve coğrafya konularında o konuyla ilgili bir ayet zikretmiş, ayette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, ilim öğrenmekteki amacının Allah'ı tanımak ve hakikati bulmak olduğunu dile getirmiştir. Eserleri halen Batı bilim dünyasında kaynak eser olarak kullanılmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Paylaş tweet facebook

Biruni terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Biruni terimi hakkındaki yorumlar

Biruni hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Biruni ile ilgili benzer terimler:

Ab :Su. Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl....devamını oku

Mübah :Yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Ne yapılmasında ne de yapılmamasında gü...devamını oku

Mesh :Bir şey üzerine el sürmek, abdestte yüzü ve elleri yıkadıktan sonra ıslak ellerle başın ön ...devamını oku

İsrâfil :Birincisi kıyametin kopması, ikincisi insanların yeniden diriltilmesi olmak üzere sûr denil...devamını oku

Müsebbibü'l esbab :Bütün sebeplere sahip olan hakiki müsebbip Cenab-ı Hak....devamını oku

Maturidilik :Akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin (ö. 333/944) görüşlerini beni...devamını oku

Estetik :Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele ala...devamını oku

Secde :Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini, alnını ve burnunu yere koyması ile o...devamını oku