Boy Birliği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Boy Birliği nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Boy Birliği

Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel toplulukların, kabilelerin oluşturduğu federasyon.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Boy Birliği terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Boy Birliği terimi hakkındaki yorumlar

Boy Birliği hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Boy Birliği ile ilgili benzer terimler:

Müverrih: Tarih yazan, tarihçi. Çoğulu müverrihîn'dir. Ebced hesabıyla tarih düşürenler de bu adla anılmıştır.

Sıbyan Mektepleri: Osmanlı Devleti'nde eğitim sisteminin ilk basamağıdır. Genellikle camilerin çevresinde bulunurdu. Ders verenlere MUALLİM adı verilirdi. Karma eğitim yapılırdı. Belli bir süresi ve sınıfı yoktur. Daha çok gramer ve dil eğitimi yapılırdı. İslamiyet ile ilgili bilgiler verilirdi. Ayrıca okuma yazma ve Kur'an öğretilirdi. Osmanlı Devleti'nde ilköğretim ilk defa İstanbul'da II. Mahmut Dönemi'nde zorunlu hale getirildi.

Sağ Ulûfeciler: Sağ Ulûfeciler (Ulûfeciyân-ı Yemîn) Ulûfeciler, altıbölük halkı da denilen kapıkulu süvarilerinin orta bölüklerinin ya da sipah ve silâhdar bölükleri dışındaki dört bölük halkının ilk iki bölüğüdür (Özcan, 2012, s.126).
Ulûfeciyân-ı yemîn ise, kapıkulu süvarisini teşkil eden altı bölüğün “Ulûfeciyân” adı verilen ikisinden birincisinin ismidir. İkincisine ise, “Ulûfeciyân-ı yesâr” denilmekteydi. Sağ ulûfeciler manasına gelmektedir. Bu ismi almaları, savaşlarda aldıkları pozisyon ve mevkiden ileri gelmektedir. Bu bölüğün görevi, Vezir-i azam ile devlet erkânını korumaktı. Diğer kapıkulu süvarilerinin olduğu gibi silahları bir pala ve bir mızrakla eyerlerinin başına asılı olan ve “gaddâre” ismi verilen bir kılıçtı (Pakalın, 1983c, s. 550).
Yeşil bayrak ismi de verilen sağ ulûfeciler yüz yirmi bölüğe ayrılmışlardı. Savaş meydanında ve ordunun konakladığı yerde padişah sancağının sağında yer alırlardı. Devlet hazinesini beklemek de bunların görevleri arasındaydı. Bu bölükten dört kişi subaşı ismiyle bölük subaşılığına tayin olunurlardı. Mal ve para tahsili bu subaşılar tarafından yapılırdı ki, bunlara da “başbaki” ismi verilmekteydi.

Celali Takvim: Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah döneminde eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvimde "nevruz" yılbaşı olarak kabul edilmiştir.