Derbentçiler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Derbentçiler nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Derbentçiler

Ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yapan ve güvenliğini sağlayan görevlilerdir.
Derbentçiler, yaşadıkları bölgelerin her türlü asayişinden sorumluluğuna karşı Osmanlı'nın diğer birimlerinde yaşayan halkın devlete ödediği bir takım vergilerden de bu görevlerine karşılık olarak muaf tutulmuşlardır. Derbent Teşkilatı içinde yaşayan derbentçiler, özel seçilmiş, güvenilir, devletle gönül bağı kurmuş kimselerdi. Derbentçiler, yol güzergâhlarındaki kervansarayları ve civar yolları eşkıya guruplarının saldırı ve yağmalamalarından koruyarak, bölgenin emniyetini sağlıyorlardı. İhtiyaç duyulduğunda yolculara rehber olarak hizmet veriyorlardı.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Derbentçiler terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Derbentçiler terimi hakkındaki yorumlar

Derbentçiler hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Derbentçiler ile ilgili benzer terimler:

Diploit Partenogenez: Bu tip partenogenezde,
- Yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirmez.
- Yumurtanın kromozom sayısı diploittir.
- Diploit kromozomlu yumurtanın mitoz bölünmelerle gelişmesi dişi bireylerin oluşmasını sağlar.
- Erkek bireyler normal yumurtanın döllenmesi ile oluşur ve diploit kromozomludur.
- Bu tip partenogenez su pirelerinde gözlenir.

Diploid Partenogenez: Bu tip partenogenezde,
- Yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirmez.
- Yumurtanın kromozom sayısı diploittir.
- Diploit kromozomlu yumurtanın mitoz bölünmelerle gelişmesi dişi bireylerin oluşmasını sağlar.
- Erkek bireyler normal yumurtanın döllenmesi ile oluşur ve diploit kromozomludur.
- Bu tip partenogenez su pirelerinde gözlenir.

Deneysel Partenogenez: Normal olarak partenogenetik gelişime uğramayan türlerin yumurtaları sıcaklık, pH ve ortamdaki suyun tuzluluk dereceleri değiştirilerek ya da yumurta kimyasal ve mekanik uyarıcılarla uyarılarak döllenmeden yapay olarak geliştirilebilir. Bu olaya deneysel partenogenez denir. Örneğin kurbağa yumurtasına toplu iğne ucuyla dokunulduğunda yumurta döllenmiş gibi uyarılır ve kromozomlarını eşleyerek bölünmeye başlar.

Embriyo Kesesi: Tohum taslağının döllenmeye hazır hale geldiği 8 haploid çekirdekten oluşan bu yapıya embriyo kesesi denir.