Dış Ticaret Hadleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Dış Ticaret Hadleri nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Dış Ticaret Hadleri

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıdır. Dış ticaret haddinin 100'ün üzerinde bulunması, dış ticarete konu malların ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına göre daha yüksek olduğunu gösterir. Birim değer endeksleri TÜİK tarafından hesaplanmaktadır. (Terms of Trade)

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (868)


Dış Ticaret Hadleri terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Dış Ticaret Hadleri terimi hakkındaki yorumlar

Dış Ticaret Hadleri hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Dış Ticaret Hadleri ile ilgili benzer terimler:

Dış Ticaret Dengesi: Yurt içinde yerleşik kişiler ile yurt dışında yerleşik kişiler arasında gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracat ve ithalat tutarları arasındaki farkı ifade eder. İhracatın ithalattan fazla olması durumunda dış ticaret fazlası, tersi durumda dış ticaret açığı oluşur. (Foreign Trade Balance)

Dalgalı Kur Rejimi: Kurun büyük ölçüde piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sistemi ifade eder. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklığı ve/veya piyasa temellerinden kopuk hareketleri önlemek amacıyla merkez bankaları döviz alımı/satımı yoluyla piyasaya seyrek olarak ve sınırlı miktarlarda müdahale etmektedir. (Floating Exchange Rate Regime)

Etkin Piyasa Hipotezi: Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıymetlere ilişkin elde edilebilir bilgilerin tümünü yansıttığını öngörür. Hipotez, fiyatı belirleyenin alıcı ve satıcılar olduğu varsayımı ile işlemcilerin tüm ulaşılabilir bilgilere aynı anda ve simetrik olarak ulaşabildiğini varsayar. Bu durumda oluşan fiyatın da denge fiyatı olduğu öngörülür. (Efficient Market Hypothesis)

Erken İtfa: Bir borcun işlemiş faizi ile birlikte anaparasının vadesinden önce geri ödenmesidir. (Early Redemption)