Elektronik Para Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Elektronik Para nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Elektronik Para

Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir. (Electronic Money)

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Elektronik Para terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Elektronik Para terimi hakkındaki yorumlar

Elektronik Para hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Elektronik Para ile ilgili benzer terimler:

Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi - EMKT: Menkul kıymetlerin bankalar arasında aktarımının ve mutabakatının, elektronik ortamda gerçek zamanlı ve kaydi olarak yapılmasını sağlayan menkul kıymet mutabakat sistemidir. EMKT Sisteminde, devlet iç borçlanma senetleri ile bazı kamu kuruluşları tarafından ihraç edilen senetlere ilişkin işlemler yapılmaktadır. EMKT Sisteminde yapılan işlemlerde ödeme karşılığı teslimat (ÖKT) ilkesi geçerlidir. Bu ilke kapsamında, menkul kıymet aktarımı, söz konusu menkul kıymete ilişkin fon aktarımının gerçekleşmesi ile eş anlı olarak yapılmaktadır. EMKT Sistemi resmi tatil günleri dışında hafta içi her gün 08.00- 17.30 saatleri arasında çalışmakta, yarım işgünlerinde ise sistem saat 13.00’te kapanmaktadır. EMKT Sisteminin sahibi ve işleticisi TCMB'dir. (Electronic Securities Transfer System - ESTS)

Ekonomik Güven Endeksi: Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşan bir endekstir. (Economic Confidence Index)

Daldız: 1. Marangozların kullandığı ağaç oymaya yarayan oluklu demir alet.
2. Ağaçtan oyulmuş arı kovanı.
3. Ağaçtan oyulmuş yayık.
4. Petekten bal almak için kullanılan demir kepçe, demir bıçak.TDK

Feth-i Kabir: Mezar Açma İşlemidir.