Enerji Politikası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Enerji Politikası nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Enerji Politikası

Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal ve uluslar arası kaynaklarla toplam enerji talebinin karşılanması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ile ilgili ulusal (ya da uluslararası) politikanın bir parçası olup bu kapsamda birincil ve yenilenemeyen kaynaklar ile çevre korumasını dikkate alır.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Enerji Politikası terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Enerji Politikası terimi hakkındaki yorumlar

Enerji Politikası hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Enerji Politikası ile ilgili benzer terimler:

Enerji Sistemi: Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de dahil olmak üzere, Doğrudan Bağlı üretim santrallarının oluşturduğu sistemdir. Bazı durumlarda, İletim Şebekesinin parçalara bölünmüş ve fiziksel olarak enterkonnekte olmayan, İzole (Ada) Enerji Sistemi ya da işletmeyle ilgili nedenlerden ötürü (frekans ya da gerilim kontrolüne ilişkin problemler) sistemin diğer kısımlarından elektriksel olarak izole edilmiş bölümlerini de kapsar. "Enerji Sisteminin bütünü/tamamı" terimi kapsamına, İletim Sistemine bağlı Dağıtım Şebekeleri de dahildir.

Enerji Rezervleri: Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammadde miktarlarıdır.

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler): Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın teknolojik araçlarla yararlanılabilir duruma geçirilebilen doğadaki yoğun enerji varlıkları ya da kaynaklarının tümüdür.

Enerji Kaynakları: Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kaynaklardır. Çok defa, "enerji kaynakları", "enerji biçimleri", enerji etkenleri ve " enerji" terimleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir.