Farabi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Farabi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Farabi

D.Ö. 870- 950
Matematik, botanik, tıp, musiki, felsefe ve mantık alanında eserler yazmış büyük İslam alimidir. Farabi, ilimlerin sınıflandırılması ve mantık alanında kendine özgü yöntemler kullandı. İlimleri sırasıyla; dil, mantık, matematik, fizik ve metafizik, medeni ilimler şeklinde beş ana başlık altında sınıflandırdı. Farabinin yaptığı bu sınıflandırma, Aristo ile Kindinin yaptığı sınıflandırmalardan önemli farklılıklar göstermektedir.

Fizik alanında da önemli çalışmalar yapan Farabi, sesin fiziki açıklamasını yapan ilk alimdir. Yaptığı deneyler sonucunda titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını tespit etti.

Tıp alanında yaptığı çalışmalarda sağlıklı bir bedene sahip olmak için neler yapılması gerektiğini araştırarak bu doğrultuda tıp ilmi için yedi esası saptadı. Özellikle insan bedenindeki tüm organların tanınması, hastalıkların çeşitlerinin bilinmesi, ilaçlarla ilgili detaylı bilgilere sahip olunması konularına öncelik verdi.

Yazdığı eserler ders kitabı olarak uzun süre okutulan Farabi, yalnızca İslam alimlerini değil, kendisinden sonra gelen birçok Batılı bilim adamını da etkiledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Farabi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Farabi ile ilgili benzer terimler:

Şer'î Hâkim : İslâm hükümlerini icra makamında olan müçtehit veya onun naibi; başka bir deyişle, İslâmî ö... devamını oku

Subhanallah : Allah'ı överim... devamını oku

Mezâlim : Boynunda şahsen tanımadığı veyahut sahibine ulaşamadığı malî hakkı olan kimselerin hakları.... devamını oku

Tevekkül : İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah'a bırakma... devamını oku

İcmâ : Hz.Peygamber'in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bi... devamını oku

Sıdk : Doğruluk, dürüstlük, gerçeklik.... devamını oku

Şeyh : Arap kabile ve aşiret başkanı.... devamını oku

Seyfullah : Allah'ın kılıcı anlamında, Hz. Halid bin Velid'in unvanı.... devamını oku