Fosfolipit Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Fosfolipit nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Biyoloji Terimi Olarak Fosfolipit

Lipitlerin yağlardan sonraki en önemli grubudur. Fosfolipitlere fosfatidler de denir. Fosforik asidin (=H3PO4) diesteridir.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Fosfolipit terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Fosfolipit terimi hakkındaki yorumlar

Fosfolipit hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Fosfolipit ile ilgili benzer terimler:

Endodermis: Bir sıralı hücre tabakasıdır ve köklerde bulunur. Nadiren gövde ve benzeri organlarda da görülebilir. Genç hücrelerin radyal çeperlerinde ince bir şerit halinde süberin ve lignin karışımı bir madde birikir ve daha sonra bu şerit alt ve üst çeperlerde de oluşur. Endodermiste görülen bu süberin şerite kaspari şeridi (casparian strip) denir. Kaspari şeridini genç dikotiledon köklerinde görürüz. Monokotiledon bitkilerde endodermisteki süberin birikimi daha özel bir şekil gösterir. Hücrelerin içe ve yanlara bakan radyal çeperlerindeki birikim daha fazladır. Böylece at nalı şekli dediğimiz özel şekil ortaya çıkar.

Kaspari Şeridi: Endodermis hücrelerinin duvarında bulunan suberinden oluşmuş bir tabakadır.
Süberin: Mumsu bir madde su geçirmez.

Katıhal Fiziği: Yoğun haldeki maddelerin, özellikle kristal yapılı olan maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceler. Bilgisayarlar ve telefonlarda her gün daha da küçülen işlemcilerin, elektronik parçaların gelişimi katıhal fiziği sayesindedir.Modern fiziğin en geniş dalıdır. İnceleme alanı amorf, cam ve sıvılara da genişletilmiştir.

Ampirik: Kuramsal bir temele dayanmayan, deney ve tecrübe ile anlaşılmış olan bilgi, bağıntı vb.