Halofilik Arkeler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Halofilik Arkeler nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Biyoloji Terimi Olarak Halofilik Arkeler

Bazı arke türleri aşırı tuzlu yerlerde yaşayabilir. Halofil adı verilen bu arke türlerinde kırmızı renkli pigmentler vardır. Bu pigmentleri sayesinde güneş ışığını emerek fotosentez yaparlar. Bu tür, Tuz Gölü ve Kızıldeniz'de çok bulunur.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Halofilik Arkeler terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Halofilik Arkeler terimi hakkındaki yorumlar

Halofilik Arkeler hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Halofilik Arkeler ile ilgili benzer terimler:

Arkeler: Bakteriler âlemi içerisinde çok ekstrem koşullara dayanıklı prokaryot canlılar olduğu, 1990'lı yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış ve bu canlılar bakteriler âleminden ayrılarak arkeler âlemi adı altında toplanmıştır. Tamamı prokaryot ve tek hücreli canlılardır.

Bazı arke türleri aşırı tuzlu yerlerde yaşayabilir. Halofil adı verilen bu arke türlerinde kırmızı renkli pigmentler vardır. Bu pigmentleri sayesinde güneş ışığını emerek fotosentez yaparlar. Bu tür, Tuz Gölü ve Kızıldeniz'de çok bulunur.

Bazı arkeler ise aşırı sıcak bölgelerde yaşar. Termofil adı verilen 90-121°C arasındaki sıcaklığa sahip yerler ideal yaşam alanlarıdır.

Diğer bir arke türü, gerekli enerjiyi üretirken metan gazı oluşturur. Metanojen olarak adlandırılan bu arkelere fazla oksijen, zehir etkisi yapar. Hayvan çiftliklerinde, bataklıklarda ve bazı otçulların bağırsaklarında yaşar.

Arkeler, bakteriler gibi halkasal şekilli bir DNA taşır. Ancak DNA'ları bakterilerden farklı olarak ökaryot hücre DNA'larında olduğu gibi histon denilen özel proteinlere sarılmıştır. Bazı arkelerde bakterilerde olduğu gibi plazmit DNA’ları bulunabilir. Bakterilerden farklı olarak antibiyotiklerden etkilenmez.

Gen Transferi: 1. İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri. İki hücrenin geçici olarak birleşmesi sırasında nükleer maddenin karşılıklı olarak değiştirildiği bir eşeysel çoğalma biçimidir. Protozoa'lardan birçok Silyatlar'da ve bakterilerde görülür.

2. Bakterilerde olduğu gibi, DNA'nın bir hücreden diğerine bir konjugasyon tüpünden geçirilmesi işlemi. Paramesyumda genetik madde alışverişinin olduğu diğer sillilerde görülen, çoğalmanın olmadığı eşeyli süreç.

3. Aynı tür iki bakteri arasında pilus yardımı ile geçici bir sitoplazmik köprü kurularak bakteride bulunan plazmit DNA’sının diğer bakteriye aktarılması işlemi.

Binomial: Linnaeus tarafından önerilen ikili (binomial) adlandırma sistemi günümüzde türlerin adlandırmasında kullanılan sistemlerin temelini oluşturur.

Linneaus, her bir tür için biri cins ismi, diğeri o türü niteleyen isim olmak üzere Latince iki kelimeden oluşan ikili adlandırma sistemini kullanmıştır. Türün adlandırılmasında kullanılan ilk sözcük cins ismidir, ikinci kelimeye ise tanımlayıcı ad denir. Cins ismi tanımlayıcı adla birlikte tür adını oluşturur. Örneğin;
Homo sapiens (İnsan),
Felis domesticus (Felis catus) (Evcil kedi).

Kategori: Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori adı verilir.