İbni Sina Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İbni Sina nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İbni Sina

D.Ö. 980-1037
Dünyadaki bütün ilim çevreleri tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en değerli alimlerinden biri olarak kabul edilen İbni Sina'nın, henüz 18 yaşındayken çağının bütün ilimlerini öğrendiği bilinmektedir.

Ünlü eseri el-Kânûn fit-Tıb (Tıp Kanunu), beş ciltlik ve yaklaşık bir milyon kelimelik büyük bir tıp ansiklopedisidir. Bu eser gerek içeriği gerekse hazırlanış tarzı bakımından, asırlarca dünya tıp literatürüne yol göstermiştir. On üçüncü yüzyıldan itibaren Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulurken, çağın Fransasının en meşhur tıp fakülteleri olan Montpellier ve Lauvain Üniversitelerinin de temel kitabı olmuştur. Kendisinden sonra, yeni tıbbın doğuşuna kadar Türkçe, Arapça, Farsça ve çeşitli Batı dillerinde yazılmış eserlere kaynaklık etmiştir. El-Kanunda söz edilen tıbbi bilgilerin büyük bir bölümü bugün dahi geçerliliğini korumaktadır.

İbni Sina tıp dünyasında ilk defa tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak ayırmıştır. Ayrıca cerrahi tedavinin sağlıklı olarak yürütülmesi için anatominin önemini vurgulamış ve hayati tehlikenin çok yüksek olmasından dolayı tercih edilmeyen cerrahi tedavi ile ilgili örnekler vererek ameliyatlarda kullanılmak üzere aletler tavsiye etmiştir.

İbni Sina, felsefe alanında da gerek Doğu gerekse Batı filozoflarını etkilemiştir. Yapıtları 12. yüzyılda Latinceye çevrilmiş ve bunun ardından da tüm dünyaya yayılmıştır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

İbni Sina terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

İbni Sina ile ilgili benzer terimler:

Vitir : Yatsı namazından sonra kılınan üç rek'atlık vacip namazdır.... devamını oku

İtikat : İnanma, inanç.... devamını oku

Çare : Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözü... devamını oku

Melik : Allah'ın sıfatlarından biri olup, kâinatın sahibi ve yöneticisi anlamındadır.... devamını oku

Münezzeh : Kusur, eksiklik ve muhtaçlıktan uzak. Allahü teâlânın noksan sıfatlardan uzak olduğunu bild... devamını oku

Firavun : Eski Mısır krallarına verilen unvan.... devamını oku

Alçak Gönüllülük : Alçak gönüllü olma durumu, mahviyet.... devamını oku

Taksirat : Günâhlar, kabahatlar, kusûrlar anlamındadır.... devamını oku