Kıvrım Dağ Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kıvrım Dağ nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Kıvrım Dağ

Coğrafya Terimi Olarak Kıvrım Dağ

Kıtaların yer değiştirmesiyle jeosenklinaller yüksek basınca uğrarlar. Eğer bunlar esnek yapıda ise kıvrılırlar ve kıvrımlı dağlar meydana gelir. Bu oluşan kıvrımlar kubbe şeklinde ise antiklinal, çukur yapıda ise senklinal adı verilir.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Kıvrım Dağ terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kıvrım Dağ terimi hakkındaki yorumlar

Kıvrım Dağ hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kıvrım Dağ ile ilgili benzer terimler:

Senklinal: Kıvrımlı dağın alçalan kısmı. Çukur şeklinde kıvrımlı tabakalar.

Antipot Çekirdek: Çiçekli bitkilerde megaspor ana hücresi üç kez mitoz bölünme geçirerek n kromozomlu sekiz adet çekirdek oluşturur. Embriyo kesesininde bulunan bu sekiz çekirdekten üçü antipot hücrelerdir. Bu çekirdekler spermler tarafından döllenmez.

Antitez: Genel kabul gören fikre tez denilir. Antitez, genel kabul gören fikre karşı çıkan, onu olumsuzlayan (negation) fikirdir. Karşı görüş, karşı düşünce.

Kendileştirme: Kendileştirme, aynı genotipte iki canlının çaprazlanmasıdır. Örneğin; AaBb genotipli bir canlının kendileştirilmesi yine AaBb genotipli bir canlı ile yapılır.