Açıklamalı Türkçe Coğrafya Terimleri Sözlüğü

0 Metre İzohipsi: İzohips eğrilerinin başlangıç yeri deniz seviyesidir (0 metre). 0 metre değ... devamını oku

Aa: Katılaştığı zaman pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeye sahip olan lav türü.... devamını oku

Abisal Düzlük: Kıta sahanlığının ötesinde uzanan ve ortalama derinliğin 4000 m olduğu okya... devamını oku

Abiyotik Faktör: Fiziki faktör. Örnek: İklim, toprak şartları vb.... devamını oku

Abrazyon: Dalga aşındırması.... devamını oku

Absorbsiyon: Soğurmak. Işık veya ısının başka bir cisim içinden geçerken bir kısmının em... devamını oku

Absorpsiyon (Soğurma, Emme): Atmosfer'in Güneş ışınlarını emmesi ve soğurması olayı.... devamını oku

Açık Hava: Bulutsuz yada hemen hemen bulutsuz, görüş uzaklığı iyi zamanlar için kullan... devamını oku

Açık Havza: Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye'deki ba... devamını oku

Açık İşletme: Madencilikte toprağın üst kısmının kazılarak yüzeye yakın madenlerin çıkart... devamını oku

Açısal Hız: 1- Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşt... devamını oku

Ada: Deniz ya da göl suları ile çevrili küçük kara parçası. Dört tarafı sularla ... devamını oku

Ada Devleti: Ana bölgesi bir ya da daha fazla adadan oluşan ülkedir.... devamını oku

Adaptasyon: Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran ... devamını oku

Adyabatik Isınma: Bir dağı aşan hava kütlesinin sıkışma sonucunda ısınması. Böyle bir hava kü... devamını oku

Aerosol: 1- Havada asılı duran toz parçacıkları. Dalgaların etkisiyle patlayan su da... devamını oku

Afel: Güneş elips şeklindeki yörüngenin tam ortasında değildir.Bu nedenle yıl içi... devamını oku

Afet: 1- Can ve mal kaybına yol açan olaylar. Bunların çoğu doğaldır. Çığ, sel, d... devamını oku

Afet Bölgesi: Deprem, volkonik olay, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi doğal afetle... devamını oku

Aflörman: Bir hizaya getirme.... devamını oku

AGIK: Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının kısaltılmış adı. Türkiye bu teşk... devamını oku

Aglomera: Yanardağın püsküren özeğinden fırlatılmış ya da köşeli lav ve komşu tortul ... devamını oku

Ağıl: Hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlere ağıl adı ... devamını oku

Ağır Metaller: Kurşun, cıva, çinko gibi çevre açısından tehlikeli nitelik taşıyan metaller... devamını oku

Ağız: Akarsuyun denize ulaştığı yer.... devamını oku

Ahır: Büyükbaş hayvanların barındırıldıkları, bakıldığı yapı.... devamını oku

Ahır Hayvancılığı: Hayvanların kapalı yerlerde (ahırlarda) kuru yemlerle beslenmesine dayalı o... devamını oku

Aile Planlaması: Ailede çocuk edinmeyi sınırlama. Doğum kontrolü.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde 1146 Terim Kayıtlı.