Açıklamalı Türkçe Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1146 Açıklamalı Coğrafya Terimi Listelendi.

Popülasyon:En basit tanımıyla popülasyon, aynı türe ait bireylerden oluşan organizmalar...devamını oku

Galeri:Bir birine bağlı yer altı boşlukları....devamını oku

Işıma:1-Yeryüzünün Güneş'ten aldığı ısıyı atmosfere vermesi olayı. Radyasyon. 2...devamını oku

Ekoloji:Çevre bilimi...devamını oku

Ekoloji:Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasınd...devamını oku

Plan:Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarı...devamını oku

Jeoloji:1- Yer Bilimi, jeoloji Yunanca Geo (Yer ) ve Logos (Bilim) kelimelerinin bir...devamını oku

Üretim:İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ü...devamını oku

Ağız:Akarsuyun denize ulaştığı yer....devamını oku

Difüzyon:Atmosfer'in Güneş ışınları dağıtması olayı....devamını oku

Atlas:Haritalar takımı. Başka bir deyimle, bir cilt içinde bir araya toplanmış har...devamını oku

Sütun:Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın mağara tavanında birikmesi ile ...devamını oku

İletişim:Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan ...devamını oku

Ölçek:1. Bir harita veya resimdeki uzaklıklarla bunların temsil ettiği gerçek uzun...devamını oku

Uzay:Uzay ya da fezâ, Dünya'nın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında...devamını oku

Kar:Bulutlardan, billurlar(geometri şekiller anlamında) biçiminde düşen bir yağı...devamını oku

Korozyon:Rüzgârlar tarafından sürüklenen kumlar, çarptıkları yüzeyleri çizerek aşındı...devamını oku

Kavim:Kişilerin içinde yaşadığı topluluk....devamını oku

Antropojen Step:Doğal bitki örtüsü olan ormanın, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu ...devamını oku

Kroki:Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak, kabataslak düzleme aktarılm...devamını oku

Adaptasyon:Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran k...devamını oku

Sima:Silisyum (Si) ve magnezyum (Mg) bileşiklerinden oluşmuş yer kabuğu tabaka. Y...devamını oku

Levha:1- Yer kabuğunu meydana getiren büyüklükleri birkaç yüz kilometrekareden mil...devamını oku

Atmosfer Basıncı:Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Gazların yeryüzündek...devamını oku

Tüketim:Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı o...devamını oku

Kültür:1- Kişisel veya toplum olarak sahip olunan, olayları ve davranışları karşıla...devamını oku

Flora:1- Yeryüzünün belirli bölgelerinde ya da denizlerinde bir kara parçasında ya...devamını oku

Küresel Isınma:Atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların düzeyinin yükselmesid...devamını oku

Diğer Coğrafya Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde 1146 Terim Kayıtlı.