Açıklamalı Türkçe Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 184 Açıklamalı Kütüphanecilik Terimi Listelendi.

Atlas:Genellikle haritalardan oluşan ciltli eser. Başka konularda, örneğin anatomi...devamını oku

Makale:Bir konu üzerine yazılmış ve genellikle 1-35 sayfa uzunluğunda olan kısa ese...devamını oku

Ceza:Kütüphane kaynaklarının iade edilme zamanında getirilmemesi halinde ödünç al...devamını oku

Dipnot:Bir metinde herhangi bir noktayı açıklamak, bir varsayımın dayanağını göster...devamını oku

Cilt:Bir periyodik yayının genellikle bir yıllık sayılarının toplamı....devamını oku

Rehber:Çoğunlukla dizi halinde (örneğin American Library Directory—Amerikan Kütüpha...devamını oku

Günlük:Genellikle Pazar haricinde, günlük olarak yayınlanan. Özellikle gazete gibi ...devamını oku

Sözlük:Belirli bir dilde alfabetik olarak dizilmiş sözcükleri ve her bir sözcüğün a...devamını oku

El Yazması:Basılıdan ziyade el yazısı ile yazılmış veya daktilo edilmiş olan metin....devamını oku

Notlanmış Bibliyografya (Annotated Bibliography):Bir eserin kaynakçasında verilen kitap, makale ve başka belgelerin her birin...devamını oku

Konsorsiyum:İşbirliği yaparak belirli hedeflere ulaşmaya çalışan iki veya daha fazla kur...devamını oku

Ek:Bir e-posta iletisi eşliğinde gönderilen ayrı bir dosya (örnek: metin, doc, ...devamını oku

Onaylama:Çevrimiçi sistemlerde, bir iletinin bütünlüğünü doğrulayan işlem. Aynı zaman...devamını oku

Kitap:Bir konuda yazılmış göreceli anlamda uzun bir eser. Basılı veya elektronik o...devamını oku

Monografi (Monograph):Genellikle belli bir çerçevede ele alınmış, tek bir konu hakkında ve kendi i...devamını oku

Sunucu:Aynı ağ içindeki diğer kullanıcı bilgisayarlarından veri veya program dosyal...devamını oku

Kompendiyum (Compendium):Bir konuyu kısa ve özlü olarak ele alan el kitabı veya ansiklopedi gibi bir ...devamını oku

Kurumsal Yazar (Corporate Author):Bir eserin yazarı kabul edilen kuruluş....devamını oku

Tam Metin (Full Text):Bir veya birkaç dergi, magazin ve/veya gazetede basılmış makalelerin ya da t...devamını oku

Tamamlayıcı Ad (Alternative Title):İki bölümden oluşan bir başlığın ikinci bölümü. Örnek: Kadın Donkişot veya A...devamını oku

Mikroform (Microform):Mikrofilm, mikrofiş, mikrobaskı gibi tüm mikro reprodüksiyonlar....devamını oku

Kitap Numarası (Book Number):Kitabın sırtında bulunan sınıflandırma numarasının bir bölümüdür ve konulara...devamını oku

PDF (Taşınabilir Belge Biçimi):Kaynak dokümandaki tüm fontları, formatı, renkleri, sayfa numaralarını ve gr...devamını oku

Eş ve karşıt anlam sözlüğü (Thesaurus):Sözcüklerin eş anlamlarını ya da karşıt anlamlarını gösteren ve listeleyen r...devamını oku

Uygulama:Eğitmen veya referans kütüphanecisinin gösterdiği araştırma yöntemlerini, öğ...devamını oku

Tez:Akademik eğitim sürecinde daha yüksek derece alabilmek için hazırlanması öng...devamını oku

Eş Anlamlı:Başka bir sözcükle veya cümle ile aynı veya çok yakın bir anlam taşıyan sözc...devamını oku

Bibliyografik Gönderme / Referans (Bibliographic Citation):Kataloglarda, dizinlerde ve literatür kaynakçalarında kullanılan ve bir yayı...devamını oku

Diğer Kütüphanecilik Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğünde 184 Terim Kayıtlı.