Açıklamalı Türkçe Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü

AACR2: Tanımlayıcı kataloglama ile erişim noktaları için genel kurallar. (Anglo-Am... devamını oku

Açık Raf - Açık Depo Sistemi (Open Access): Kapalı raf (kapalı depo) sisteminin tersi olup kullanıcıların kitap rafları... devamını oku

Alan (Field): Bir veritabanında bir kaydın belli bir veri türüne ayrılmış bölümü. Örneğin... devamını oku

Almanak (Almanac): Genellikle cetveller, tablolar ve şemalar şeklinde sunulan ve çok çeşitli v... devamını oku

Anahtar Kelime (Keyword): Bir başlıkta, özde ya da bilgi kaynağı metninde bulunan, çoğunlukla bir ara... devamını oku

Anonim Eser: Yazarı belli olmayan eser.... devamını oku

Ansiklopedi (Encyclopedia): Tüm bilgi dallarında veya belirli bir bilgi dalında (tarih veya kimya gibi)... devamını oku

Antoloji (Anthology): Genellikle belli bir konu, tür veya dönem hakkında değişik yazarlar tarafın... devamını oku

Arşivler: Kamu kayıtları veya tarihi belgeler; bu kayıt ve belgelerin tutulduğu yer.... devamını oku

Asitsiz Kağıt (Acid-free paper): Üretim sırasında nötr veya alkalin pH düzeyi 7.0 ya da daha yüksek tutulan ... devamını oku

Atlas: Genellikle haritalardan oluşan ciltli eser. Başka konularda, örneğin anatom... devamını oku

Aylık: Genellikle yaz aylarında ayda bir, bazen de iki ayda bir yayınlanma olasılı... devamını oku

Ayrı Baskı (Offprint): 1. Bir makalenin yer aldığı süreli yayından ayrı olarak basılan fakat içind... devamını oku

Ayrıca Bakınız: Çoğunlukla kataloglarda veya sözlüklerde bulunan bilginin ek kaynağına yapı... devamını oku

Bağlayıcılı Yapı (Syndetic Structure): Bir katalog veya dizinde bulunan başlıkları, başka başlıklara "bakınız veya... devamını oku

Barkod Etiketi (Barcode Label): Makine tarafından okunabilen veriler içeren dikey çizgilerden oluşan küçük ... devamını oku

Barkod Numarası (Barcode Number): Bir kitabın ön ya da arka kapağının içinde bulunan barkodun altındaki 14 ha... devamını oku

Baskısı mevcut kitap (books in print - BIP): Normal kitap ticareti kanalları kullanılarak satın alınması mümkün olan bas... devamını oku

Başlık (Heading): Belirli kurallara göre düzenlenmiş bibliyografik bir kayda erişim noktası o... devamını oku

Bibliyografik Gönderme / Referans (Bibliographic Citation): Kataloglarda, dizinlerde ve literatür kaynakçalarında kullanılan ve bir yay... devamını oku

Bibliyografik Veritabanı (Bibliographic Database): Bir katalog veya dizinin elektronik versiyonu. Elektronik bir veritabanını ... devamını oku

Bibliyografya / Kaynakça (Bibliography): 1. Belirli bir konuya ilişkin kitapların veya makalelerin listesi. 2. Ki... devamını oku

Birincil Literatür (Primary Literature): Bir konu hakkındaki özgün araştırmalar ya da yazılar. Teknik raporları, kon... devamını oku

Biyobibliyografya (Bio-bibliography): Eserlerin yazarı veya yazarları hakkında yaşam öyküsel kısa bilgi içeren bi... devamını oku

Bölünmüş Katalog (Divided Catalog): Değişik kart tipleri için ayrı diziler halinde (yazar, eser adı, konu gibi ... devamını oku

Büyük Boy Kitaplar (Oversized Books): Standart raflara sığamayacak kadar büyük boyutlu kitaplar. Bkz. kitap boyu... devamını oku

Ceza: Kütüphane kaynaklarının iade edilme zamanında getirilmemesi halinde ödünç a... devamını oku

Cezasız Dönem: Kütüphaneden kaynak ödünç alan kişinin iade etme tarihini takip eden zaman ... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğünde 184 Terim Kayıtlı.