Medeni Kanun Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Medeni Kanun nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Medeni Kanun

Medeni kanun, veraset, miras, evlilik gibi konulara getirilen yasal düzenlemeleri kapsayan kanundur. Türkiye'nin ilk medeni kanunu 1926, ikinci ise 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.

Medeni Kanun Maddeleri Nelerdir?
1. Sosyal ve ekonomik alanda kadınlara özgürlük verildi.
2. Kadınlara erkeklerle eşit miras alma hakkı tanındı.
3. Dini nikahın yerine resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Medeni Kanun terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Medeni Kanun terimi hakkındaki yorumlar

Medeni Kanun hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Medeni Kanun ile ilgili benzer terimler:

Ulusal Bağımsızlık: Ulusal bağımsızlık, vatan yani toprak parçası üzerinde yaşayan milletin; herhangi başka bir milletin esirliği, hakimiyeti ya da boyunduruğu altına girmeden kendi geleceğini kendi özgür iradesiyle belirlemesi, kendine ait topraklarda hür bir şekilde yaşaması ve başka hiçbir güç tarafından kontrol edilmemesine verilen isimdir.

Ulusal bağımsızlık kısaca, bir toplumun kendi toprak parçası üzerinde hür ve özgür bir biçimde yaşama hakkı olarak nitelendirilir.

Kalıcılık: Mıknatıslayan etki kalktıktan sonra da mıknatıs olarak kalabilen cisimlerin özelliği.

Makalat: Makalat, 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli'nin İslam dininin genel hükümlerini Türklerin anlayabileceği bir yorumla işlediği kitabıdır. Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat'ın ana konusudur. Kitap Arapça kaleme alınmıştır. Tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır.

Kalp: Kalp, göğüs boşluğunun merkezinde, göğüs kemiğinin altında sol akciğere daha yakın yer alan, yaklaşık olarak bir yumruk büyüklüğünde kaslı bir organdır. Kalp, üstte iki kulakçık, altta iki karıncık olmak üzere dört odacıktan oluşur. Sol kulakçık ve sol karıncıkta temiz kan (oksijence zengin kan), sağ kulakçık ve sağ karıncıkta ise kirli kan (karbondiositçe zengin kan) bulunur.