Milli Kültür Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Milli Kültür nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Milli Kültür

Tarih boyunca meydana gelerek bir milletin diğer milletlerden farklı olmasını sağlayan, kimlik kazandıran, millete ait maddî ve manevî değerlerin bütünü.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Milli Kültür terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Milli Kültür terimi hakkındaki yorumlar

Milli Kültür hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Milli Kültür ile ilgili benzer terimler:

İmpuls: Uyarma sonucu bir sinir teli boyunca meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişiklikler.

Darülhadis: Hadis okutulan medreselere verilen ad.

Evlek: 1. Dönümün yaklaşık dörtte birine denk olan alan ölçüsü.
2. Tarla ve bahçelerde açılan ince su yolu.
3. Tohum ekmek veya tarla sürmek için saban izi ile bölünen küçük parçalara verilen ad.

Meclis Hükümeti Sistemi: "Konvansiyonel Sistem" olarak da bilinir. Meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır, yasama ve yürütme kuvvetlerinin bir mecliste birleştiği yönetim biçimidir. Yürütme görevini yapan kurul bu meclis tarafından seçilir. Kurul, meclis adına görevini yerine getirir.