Açıklamalı Türkçe Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1105 Açıklamalı Sosyal Bilgiler Terimi Listelendi.

Dekor: Bir yerde süsleme amacıyla yapılan estetik düzen.... devamını oku
Keşif: Var olduğu daha önce bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması.... devamını oku
Estetik: Göze hoş ve çekici gelen.... devamını oku
Minyatür: Kâğıt, parşömen, fildişi gibi malzemeler üzerine küçük boyutlu resim yapma t... devamını oku
Anayasa: 1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçler... devamını oku
İdadi: Lise derecesindeki eğitim kurumu.... devamını oku
Grup: 1. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü: Lehçeler grubu. 2. Gö... devamını oku
Konferans: Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı.... devamını oku
Blok: Politik çıkarlar nedeniyle birlik kuran devletler topluluğu.... devamını oku
Sanat: 1. Bir duygunun, bir tasarının ya da özelliğin anlatımında kullanılan yöntem... devamını oku
Kroki: 1. Modelin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanan taslaklardır.... devamını oku
Plan: 1. Plan en ayrıntılı haritalardır. Küçük alanlara ilişkin detaylı bilgi veri... devamını oku
Külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, ki... devamını oku
Ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek ... devamını oku
Jeoloji: Yer yapısını inceleyen bilim, yer bilimi.... devamını oku
Bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir ... devamını oku
Tüzük: 1. Yasaların bazı maddelerini ya da hükümlerini açıklamak amacıyla düzenlene... devamını oku
Han: Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.... devamını oku
Kültür: Bir milletin konuştuğu dil, yaşadığı tarih, düşündüğü gelecek ortaktır. Giys... devamını oku
Empati: 1- Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyma. 2- Aynı duygul... devamını oku
Yasa: Devletin yasama organı tarafından anayasaya uygun olarak hazırlanmış, herkes... devamını oku
Levha: Bir yere asılmak için yazılmış yazı, yapılmış resim.... devamını oku
Vergi: Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin ya da yerel yönetimlerin yasalara... devamını oku
Hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Mesleği hattatlık olan kimse.... devamını oku
Irk: İnsan neslinin devamlılığını sağlayan çeşitlerden her biri.... devamını oku
İletişim: Kişilerin duygu, düşünce ya da fikirlerini çeşitli yollarla başkasına aktarm... devamını oku
Süreç: Aralarındaki birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan,... devamını oku
Atlas: Dünyanın, bir ülkenin, veya bir bölgenin fiziki ve siyasi coğrafyası, ekonom... devamını oku

Diğer Sosyal Bilgiler Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğünde 1105 Terim Kayıtlı.