Açıklamalı Türkçe Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Acemioğlanlar Ocağı: Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunlardan zeki olanlar End... devamını oku

Acente: Bir kuruluşun yaptığı işi kazanç karşılığı onun adına yürüten iş yeri.... devamını oku

Ada: Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.(Kıbrıs)... devamını oku

Adem-i Merkezi Üniter Devlet: Bazı devlet faaliyetlerinin kamu kişileri tarafından yürütüldüğü devlettir.... devamını oku

Adet: Bir toplumda nesilden nesile geçen ,halk arasında uygulanan iyilik ve kötül... devamını oku

Adres: Bir kimsenin kendisini aradıkları zaman bulabilmesi için gösterdiği yer.... devamını oku

Afet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.... devamını oku

Aforoz: Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası.... devamını oku

Ahi: Ahilik ocağından olan kimse.... devamını oku

Ahidname: Bir şeyin yapılması için söz verildiğini gösteren belge.... devamını oku

Ahilik: Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr ... devamını oku

Ahlâk: Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul... devamını oku

Aidiyet: Kendini bir yere, topluluğa, aileye, millete ait hissetmek.... devamını oku

Aile: 1. Evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki... devamını oku

Ajans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.... devamını oku

Akarsu: Yağmur, kaynak, buz ve kar sularının bir yatak içinde toplandıktan sonra, b... devamını oku

Akçe: Küçük gümüş Osmanlı parası.... devamını oku

Akdeniz: Kıbrıs Adası'nı çevreleyen ve birçok ülkeye kıyısı olan deniz.... devamını oku

Akın: Düşman ülkelerine yapılan askeri harekat, saldırı, baskın.... devamını oku

Akıncı: Osmanlı Devleti askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman ülkelerine an... devamını oku

Akıncılar: Görevleri, düşman topraklarına akınlar yapmak, sınırları korumak, savaşta o... devamını oku

Akkor: Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan cisim.... devamını oku

Akraba: Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler... devamını oku

Akrabalık: Akraba olma durumu.... devamını oku

Alet: Bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılan araç.... devamını oku

Almanak: Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitaplardır.... devamını oku

Alt yapı: Bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi tesisatları... devamını oku

Alternatif: Seçilebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek, şık.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğünde 1104 Terim Kayıtlı.