Açıklamalı Türkçe Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1097 Açıklamalı Sosyal Bilgiler Terimi Listelendi.

Dekor:Bir yerde süsleme amacıyla yapılan estetik düzen....devamını oku

Minyatür:Kâğıt, parşömen, fildişi gibi malzemeler üzerine küçük boyutlu resim yapma t...devamını oku

Estetik:Göze hoş ve çekici gelen....devamını oku

Grup:1. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü: Lehçeler grubu. 2. Gö...devamını oku

Konferans:Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı....devamını oku

İdadi:Lise derecesindeki eğitim kurumu....devamını oku

Külliye:Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, ki...devamını oku

Anayasa:1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçler...devamını oku

Ekoloji:Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek ...devamını oku

Hukuk:Toplumsal ilişkileri düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasalar...devamını oku

Bütçe:Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir ...devamını oku

Hattat:Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Mesleği hattatlık olan kimse....devamını oku

Han:Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı....devamını oku

Plan:1. Plan en ayrıntılı haritalardır. Küçük alanlara ilişkin detaylı bilgi veri...devamını oku

Irk:İnsan neslinin devamlılığını sağlayan çeşitlerden her biri....devamını oku

Tüzük:1. Yasaların bazı maddelerini ya da hükümlerini açıklamak amacıyla düzenlene...devamını oku

Jeoloji:Yer yapısını inceleyen bilim, yer bilimi....devamını oku

Sanat:1. Bir duygunun, bir tasarının ya da özelliğin anlatımında kullanılan yöntem...devamını oku

Bakteri:Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol ...devamını oku

Süreç:Aralarındaki birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan,...devamını oku

Blok:Politik çıkarlar nedeniyle birlik kuran devletler topluluğu....devamını oku

Üretim:1. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana geti...devamını oku

Empati:1- Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyma. 2- Aynı duygul...devamını oku

Değer:Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini k...devamını oku

Atlas:Dünyanın, bir ülkenin, veya bir bölgenin fiziki ve siyasi coğrafyası, ekonom...devamını oku

İletişim:Kişilerin duygu, düşünce ya da fikirlerini çeşitli yollarla başkasına aktarm...devamını oku

Ölçek:1. Yerkürenin veya bir parçasının belirli oranda küçültülmesine denir. İkiye...devamını oku

Evren:Bulguları genellemek istediğimiz birimlerin tamamı....devamını oku

Diğer Sosyal Bilgiler Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğünde 1097 Terim Kayıtlı.