Paylaşmalı Mal Ayrılığı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Paylaşmalı Mal Ayrılığı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Paylaşmalı Mal Ayrılığı

Eşler arasında bu yönde bir sözleşmenin imzalanmasından sonra edinilmiş olup, ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar ve bunların yerine geçen değerlerin, mal rejiminin sona ermesi halinde, eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını esas alan bir mal rejimidir.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Paylaşmalı Mal Ayrılığı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Paylaşmalı Mal Ayrılığı terimi hakkındaki yorumlar

Paylaşmalı Mal Ayrılığı hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı ile ilgili benzer terimler:

Pay Temliki: İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirakçilerden (mirasçılardan) birinin henüz belirli olmayan payını bir diğer mirasçıya satış veya bağış yoluyla devretmesidir.

Parselasyon: İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılan taşınmaz malları ayırma işlemidir.

Özel İşlem Vergisi: Deprem vergisi olarak da bilinir. 26/11/1999 tarih 4481 sayılı Kanunla öngörülmüştür. Buna göre, harç alınan tüm tapu işlemlerinden her yıl için belirlenen maktu tutarda özel işlem vergisi alınmaktadır.

Ölüme Bağlı Tasarruf: Hüküm ve sonuç doğurması tasarrufu yapan kimsenin ölümüne bağlanmış işlemler. Örnek: Vasiyetname, miras sözleşmesi gibi.