Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler

Tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir.
Yemen, Habeş, Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Fas, Bağdat, Basra

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler terimi hakkındaki yorumlar

Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler ile ilgili benzer terimler:

Kasr-ı Adl: Padişahların, Divan toplantılarını izledikleri tak (pencere).

Sancak Sistemi: ● Osmanlı Devleti’nde kazaların bağlı olduğu yönetim birimlerine sancak adı verilirdi.
● Sancaklar, "sancak beyi" tarafından kanun ve nizamlara uygun olarak yönetilirdi.
● Sancak beyi sancağındaki tımarlı sipahileri yanına alarak bağlı bulunduğu beylerbeyinin komutasında orduya katılırdı.
● Ayrıca sancakta asayişi sağlar, suçlularla mücadele eder ve devlet adına bazı vergileri toplardı.

Sancak: Osmanlılarda; Eyalet ile Kaza arasında kalan idari birim.

Şehzadegan Mektebi: Hükümdarların erkek çocuklarının ilkokul eğitimini karşılayan okuldur.