Şatranç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Şatranç nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Edebiyat Terimi Olarak Satranç

Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıyla ve musammat gazel şeklinde yazılan şiirler. Musammat beyitlerden oluştuğu için, her mısra kafiyeli iki eşit parçaya bölünür. Bu parçalar alt alta yazıldıklarında dörtlüklerden meydana gelen yeni bir şekil ortaya çıkar. Bu şeklin kafiye şeması şöyledir: abab cccb dddb... Örnek:

Sevdi gönül bir püsteri / Sanatı terzi güzeli
Hüsnünü bir muhtasarı / Şerh ederek söylemeli

Matlanın fâikını / Sohbetinin lâyıkını
Ben gibi bir âşıkını / Eylemiş aşkıyle deli

Düştü gönül çâresine / Kaşlarının karesine
Çehre-i menâresine / Yandı derûnum göreli

Vardı ellerim eline / Tutuldu dilim diline
Kâkülünün bir teline / Bağladı bu cân ü dili
Emrahî

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Edebiyat Terimi Olarak Şatranç

19. Yüzyıl saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Şatranç terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Şatranç ile ilgili benzer terimler:

Mektup : 1- Birbirinden uzakta bulunanların haberleşmesini sağlayan bir yazı türü. En eski haberleşm... devamını oku

Triyole : On mısralı bir nazım şeklidir. Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir... devamını oku

Katar : Halk edebiyatında alt alta sıralanan dörtlüklerin hepsine birden katar denir.... devamını oku

Verizm : Doğruculuk.... devamını oku

Epik : Geleneksel şiir sınıflandırmasında lirik ve dramatiğe karşıt olarak konusu kahramanlık ve y... devamını oku

Üç Birlik Kuralı : Trajedi'nin oluşmasını sağlayan kurallara verilen addır. Yer, zaman ve konu birliğini içeri... devamını oku

Cönk : 1- Halk edebiyatının seçkin ürünlerinin yazıldığı defterler, yazma kitaplar. Bir tür antolo... devamını oku

Romantizim : Fransa'da 18. Yüzyılın sonlarında klasik edebiyat akımına tepki olarak başlayan; duygu, img... devamını oku