Şatranç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Şatranç nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Edebiyat Terimi Olarak Satranç

Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıyla ve musammat gazel şeklinde yazılan şiirler. Musammat beyitlerden oluştuğu için, her mısra kafiyeli iki eşit parçaya bölünür. Bu parçalar alt alta yazıldıklarında dörtlüklerden meydana gelen yeni bir şekil ortaya çıkar. Bu şeklin kafiye şeması şöyledir: abab cccb dddb... Örnek:

Sevdi gönül bir püsteri / Sanatı terzi güzeli
Hüsnünü bir muhtasarı / Şerh ederek söylemeli

Matlanın fâikını / Sohbetinin lâyıkını
Ben gibi bir âşıkını / Eylemiş aşkıyle deli

Düştü gönül çâresine / Kaşlarının karesine
Çehre-i menâresine / Yandı derûnum göreli

Vardı ellerim eline / Tutuldu dilim diline
Kâkülünün bir teline / Bağladı bu cân ü dili
Emrahî

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (740)


Edebiyat Terimi Olarak Şatranç

19. Yüzyıl saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (740)


Paylaş tweet facebook

Şatranç terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Şatranç terimi hakkındaki yorumlar

Şatranç hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Şatranç ile ilgili benzer terimler:

Bâde :Halk ve Divan edebiyatında "şarap" anlamında kullanılır. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anla...devamını oku

Öz Şiirciler :Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930'lardan sonra şiirde ses güzelliğine önem ver...devamını oku

Egzistansiyalizm :Varoluşçuluk....devamını oku

Serbest Nazım :Bend, vezin ve kafiye kurallarına bağlı olmayan nazım şekli. Bendlerin, mısraların ve hecel...devamını oku

Rücû :Divan edebiyatı sanatlarından. Bir düşünceyi daha güçlü hale getirmek için, söylenen sözden...devamını oku

Tekrar :Bir ifadede aynı sözcük ya da söyleyişi, estetik kaygı gütmeden birkaç kez tekrar etmek. Aş...devamını oku

Anakiklik :Tersinden okununca yine aynı anlamı veren söz ya da cümle. Örneğin; Anastas mum satsana! ve...devamını oku

Fragmatizm :Parçacık diye adlandırılabileceğimiz bir edebiyat akımıdır. İlk defa XX. Yüzyılın başlarınd...devamını oku