Şebeke Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Şebeke Enerjisi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Şebeke Enerjisi

Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) verilen enerjidir.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Şebeke Enerjisi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Şebeke Enerjisi terimi hakkındaki yorumlar

Şebeke Enerjisi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Şebeke Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Konfigürasyonu: Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişik şebeke konfigürasyonları söz konusudur. Dallı (radyal) şebekelerde branşmanlar bir besleme noktasından çıkar ve besleme yalnız bir uçtan yapılır. Ring şebekelerde iletkenler kapalı bir halka oluşturur. Ağ (gözlü) şebekelerde ise iletkenler birçok noktadan birbirine bağlıdır ve besleme birden fazla noktadan yapılabilir.

Şebekeye Verilen Enerji: Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekenin kendi santrallarından aldığı ve şebekesi dışı alınan enerjilerin toplamıdır.

Şebeke Kayıpları: Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrik enerjisi kayıplarıdır. Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Şebeke Yöneticisi: İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.