Tarife Dışı Müşteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tarife Dışı Müşteri nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Tarife Dışı Müşteri

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'lerin birinin ve/veya TEİAŞ'ın standart hükümlerine göre değil, özel anlaşmayla kendi için belirlenmiş hükümler uyarınca alım yapan Doğrudan Bağlı Müşteri.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Tarife Dışı Müşteri terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tarife Dışı Müşteri terimi hakkındaki yorumlar

Tarife Dışı Müşteri hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tarife Dışı Müşteri ile ilgili benzer terimler:

Talebin Dayanakları: Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayanaklar) ve/veya bunların zaman içindeki gelişmelerinin etkilenmesine (dolaylı dayanaklar)katkısı bulunan teknik, ekonomik, sosyal ve politik faktörlerdir.Bunlar, objektif (ikmal karakteristikleri, apareylerin verimi vs.) ya da subjektif (tüketicinin tercihleri, alışkanlıkları, reklamlar karşısında davranışı, mevzuat, değişimler vs.) olabilir.

Talep: Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.

Takat (GÜÇ) Bedeli: Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abonelerdir. Bu bedel abonece çekilen Max. kW başına ay bazında alınan bir bedel olarak belirlenmiştir.

Tesis: Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim, Kompanzasyon, Haberleşme, Kontrol ve Koruma, Fiber Optik kablo veya kablo Tesisleri olarak ayırabiliriz. Tesisin işletme ve bakımı, yenilenmesi, genişlemesi yanı sıra sürekli güvenilip ve de verimli çalışır olması için tesis güvencesi gideri söz konusu edilmelidir.