Tarife Sistemleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tarife Sistemleri nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Tarife Sistemleri

Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayi..) ya da aynı kullanım alanları (örneğin; taşıma, aydınlatma, ısıtma,..) için düzenlenen normlaştırılmış fiyat belirleme sistemleridir. Tarife sistemlerinin konfigürasyonu ülkelere, ürünlere hizmet türlerine göre değişir. Elektrik, gaz ve merkezi ısıtma için ya sadece tüketilen enerjiye bağlı bir tarife (örneğin; küçük tüketici tarifesi) ya da iki terimli bir tarife (örneğin; güce, oda sayısına, tarım alanlarına… bağlı biri sabit, diğeri tüketilen enerjiye bağlı fiyat öngören, puant ve düşük tüketim saatleri ile mevsimlik tüketimlerin dikkate alındığı tarifeler) uygulanır.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Tarife Sistemleri terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tarife Sistemleri terimi hakkındaki yorumlar

Tarife Sistemleri hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tarife Sistemleri ile ilgili benzer terimler:

Trafo (Transformatör) Merkezi: Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerjisi transfer eden, Primer/Skonder malzeme ve yardımcı donanımdan oluşan açık/kapalı tesislerdir.

Trafo (Transformatör): Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya yükselten elektrik makineleridir.

Taşkömür: Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nisbi nemlilik oranında ve külsüz madde esasına göre ısıl değeri 24 MJ/kg (yaklaşık 5700 kCal/kg ya da 10260 Btu/Ib) düzeyi üzerindedir.

Temin Güvenliği: Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin güvenilir biçimde teminidir.