Tesir Değerliği (TD) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tesir Değerliği (TD) nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Kimya Terimi Olarak Tesir Değerliği (TD)

Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH- iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.
Örneğin H2SO4 için bu değer 2 dir. Çünkü sülfürik asit 2 tane H+ iyonunu sulu çözeltisine verebilir.
NaOH, HNO3, HCl için bu değer 1 dir
Molarite ve normalite arasında
N=Mx TD bağlantısı vardır.
Örnek: 0,5 N 500 mL NaOH çözeltisinin hazırlanması
1 mol NaOH’in ağırlığı= 23g Na +19 g O + 1g H = 40 g/1mol
500 mL = 0,5 L
TD= 1 olduğu için eşdeğer gram sayısı = molekül ağırlığı =40 g/mol
N= eşdeğer gram sayısı/ V
0,5 (mol/L) = n / 0,5 L n = 0,5 (mol/L) x 0,5 (L) n = 0,25 mol
n =m /MA
0,25 mol = m / 40g / mol m = 0,25 x 40 = 10 g
10 g NaOH katısı 500 mL’lik balonjojeye hassas olarak tartılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanarak 0,5 N NaOH çözeltisi elde edilir.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Tesir Değerliği (TD) terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tesir Değerliği (TD) terimi hakkındaki yorumlar

Tesir Değerliği (TD) hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tesir Değerliği (TD) ile ilgili benzer terimler:

Stereoizomerlik: Kapalı formülleri ve atomların birbirine göre bağlanma sıraları aynı, Fakat atomların uzaydaki düzenlenmeleri farklı olan moleküllerdir. Stereoizomerler enantiyomer ve diyastereoizomer olarak ikiye ayrılır.

Toprak Alkali: IIA grubu elementleri toprak alkaliler olarak adlandırılır.

Titrasyon: Bir çözeltide (analit) bulunan madde miktarının , derişimi kesin olarak bilinen bir titrantla verdiği kimyasal tepkime sonrasında harcanan hacmi, eşdeğer gram sayısı yardımı ile bulunması için kullanılan yöntemdir.

Mol Sayısı: Bir maddenin 6,02x10²³ (avagadro sayısı) tane atom veya molekülünün bir araya gelmesiyle oluşur. Birimi mol dür ve n harfi ile gösterilir.
n = m/MA
m = Molü hazırlanacak maddeden alınması gereken miktar
MA= Molü hazırlanacak olan maddenin 1 molünün ağırlığı
n = hazırlanması istenen maddenin mol sayısı
Örnek: 2 mol NaOH hazırlamak için kaç g NaOH tartılmalıdır ?
1 mol NaOH'in ağırlığı = 23g Na +19 g O + 1g H = 40 g/1mol
n = m/MA
2 mol = m / 40g / mol m = 2 x 40 = 80 g
Yani NaOH'den 80 g tartıldığı zaman 2 mole denk gelmektedir.