Açıklamalı Türkçe Kimya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 800 Açıklamalı Kimya Terimi Listelendi.

Enzim:Canlı bünyesinde gerçekleşen kimyasal tepkimeleri hızlandıran bileşik. Canlı...devamını oku

Grup:1- Periyodik sistemdeki benzer özelliklere sahip elementlerin periyodik cetv...devamını oku

Protein:Aminoasitlerin zincir hâlinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük molek...devamını oku

Işıma:Bir maddenin, elektromanyetik dalgalar veya tanecikler hâlinde çevreye enerj...devamını oku

Baz:Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH-) iyonları veren madde....devamını oku

Nişasta:Suda çözünmeyen kompleks karbonhidrat. (Bitkiler tarafından fazla glikozu de...devamını oku

Difüzyon:1- Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması. 2-Birbiri ile temas...devamını oku

Korozyon:Metallerin elektrokimyasal bir olay sonucu aşınması....devamını oku

Nitelik:Olayların özünü, durumunu ve farkını belirleyen özelliklerin tamamı....devamını oku

Pas:Hava su ya da sulu çözeltilerin etkisiyle demirin yüzeyinde oluşan kırmızı, ...devamını oku

Atmosfer Basıncı:1-Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı. ...devamını oku

Glikoz:C6H12O6 genel formülüne sahip b...devamını oku

Kok:Taş kömürünün havasız ortamda ısıtılmasıyla oluşan madde....devamını oku

Kök:İyon hâlindeki atom grubu....devamını oku

Analiz:Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir....devamını oku

Ebülyoskopi:Kaynama sıcaklığı yükselmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntem...devamını oku

Kalori:1-Bir gram suyun sıcaklığının 1 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarı, ısı ...devamını oku

Pigment:Eklendiği maddeye rengini verme özelliği olan doğal ya da yapay madde....devamını oku

Molekülerite:Bir reaksiyonda reaksiyona giren tanecik türünün sayısı....devamını oku

Mol:Avogadro sayısı kadar tanecik bulunduran madde miktarı....devamını oku

Elektrolit:Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde....devamını oku

Frekans:Belirli bir noktada birim zamanda (saniyede) geçen dalga sayısıdır....devamını oku

Hidroliz:1-Bir tuzun suda çözünerek kendisini oluşturan asit veya baza ayrışmasına ...devamını oku

Cevher:1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da...devamını oku

pH:Çözeltide bulunan H+ iyonlarının molar derişiminin (negatif)eksi logaritması...devamını oku

Nükleer Enerji:Atom çekirdeğindeki birleşme ve bölünme tepkimeleri sırasında çok yüksek ene...devamını oku

Beher:Sıvıları muhafaza etmek veya hacimlerini ölçmek amacıyla kullanılan cam, por...devamını oku

Fruktoz:Meyve şekeri adının çağrıştırdığı gibi meyvelerden çok Hindiba kökü ve sarım...devamını oku

Diğer Kimya Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Kimya Terimleri Sözlüğünde 800 Terim Kayıtlı.