Tutarsızlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tutarsızlık nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Edebiyat Terimi Olarak Tutarsızlık

Düşünce, duygu ve imgeleri yansıtan sözcüklerin, cümlelerin birbirini kavramayışları ya da dilsel ve mantıksal yönden bağlanamamayışından kaynaklanan anlatım kusuru.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (749)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Tutarsızlık terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tutarsızlık terimi hakkındaki yorumlar

Tutarsızlık hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tutarsızlık ile ilgili benzer terimler:

Terkibi-i Bend / Terci-i Bend: Gazel uzunluğunda, onun gibi uyaklı tek ölçülü bentlerden oluşan Divan şiir biçimlerine verilen ad.

Tenasüp: Birbiriyle sözcük ya da kavramları dize ya da beyitlerde bir arada kullanma sanatı.

Tasavvuf: 1. İslam dininde varlık birliğini temel alan, Panteizmi ana düşünce olarak benimseyen, kalbi dünya işlerinden arındırarak Allah sevgisine adayan düşünüş biçimi.

2. Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım.

Şişirme: Sözlü ve yazılı anlatımda ele alınan, üzerinde durulan bir sorun, durum ya da herhangi bir konuyu gereksiz ayrıntılarla ele alma, onu aşırı ölçüde genişletme.