Üretim Fazlası Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Üretim Fazlası Enerji nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Üretim Fazlası Enerji

Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarının iç ihtiyaç ve kendi kuruluş tüketimleri ile Üretim-Tüketimleri kayıpları toplamlarından arta kalan ve üretim kaynaklarının bağlı bulunduğu (sözleşmelerde belirlenen) şebeke kısmına basılabilecek enerjidir. Üretim artığı enerjide denilebilir.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Üretim Fazlası Enerji terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Üretim Fazlası Enerji terimi hakkındaki yorumlar

Üretim Fazlası Enerji hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Üretim Fazlası Enerji ile ilgili benzer terimler:

Üretim: Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, Doğal Gaz, Rüzgar, Gel-Git, Güneş, su tribünlerine akuple generatör, trafo grubu ile üretilen elektrik enerjisidir.

a- Brüt üretim (iç ihtiyaç ve kayıplar dahil)

b- Net üretim (iç ihtiyaç hariç) saatlik, günlük, aylık ve yıllık, aktif ve reaktif üretimler olarak anılır ve birimleri KVARh ve KWh'tır.

Üretilen Brüt Enerji: Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).

Uzun Dönem Planlama: Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamak bakımından uzun dönem esasında üretim ve iletim kapasitesi yatırımları için ihtiyacın planlanması.

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı: Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama ile bulunan % Katsayısıdır. Programlarda şebekeye verilen gücü etkileyen % Katsayısıdır.