Üstdil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Üstdil nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Edebiyat Terimi Olarak Üstdil

Özellikle belirli bir alana özgü olan bir konuyu ya da o konuyu açıklamak için kullanılmışolan konudilini betimlemek için oluşturulmuş araç dil.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Üstdil terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Üstdil ile ilgili benzer terimler:

İlmam : Bir şairin, başka bir şairin şiirini biraz değiştirerek sahiplenmesi. Örnek: Şâdî-i vus... devamını oku

Hamse : Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapıt.... devamını oku

Türkü : 1. Belli bir ezgisi olan ve hece ölçüsüyle yazılan anonim halk şiiri nazım şekli. 2. Ken... devamını oku

Kıta : Divan şiirinde ilk beytinin dizeleri birbiriyle uyaklı olmayan, en az iki, en çok on iki be... devamını oku

Entimizm(İçtenlik) : İçtencilik. İnsan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi. Bu sanat an... devamını oku

Sayıp Dökme : Bir düşünceyi açık seçik biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden - sonuç ilişkilerin... devamını oku

Hâyîde : Ağızdan ağıza dolaşmış, herkes tarafından kullanılmış, çok duyulmuş söz. Edebiyatta bu tür ... devamını oku

Mucem : Arap alfabesindeki noktalı harfler. Alfabetik olarak düzenlenmiş sözlük, hâl tercümesi, ans... devamını oku