Yargucı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Yargucı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Yargucı

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Yargıçlar "Yargucı" unvanı ile anılırdı.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Yargucı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Yargucı terimi hakkındaki yorumlar

Yargucı hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Yargucı ile ilgili benzer terimler:

Tamgacı: İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, devletin dış işlerinden sorumlu olan kişiye "Tamgacı" adı verilmiştir.

Aygucı: İslamiyet'ten önce Orta Asya Türk devletlerinde Hükumet Başkanı (Başbakan).

Uygurlar: 745-840 yıllarında Orta Asya'da Uygurlar hakimiyet sürmüşlerdir. Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra kurulan Uygur Kağanlığı, yerleşik hayata geçilmesi ve ticaretle uğraşılması bakımından Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birini teşkil etmektedir. 840 yılında Uygur hakimiyeti sona ermiştir.

Türk: Türk adının anlamı ile ilgili olarak çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Adları "Türk" sözcüğüne benzediği iddia edilen bazı toplulukların "Türk" milleti ile herhangi bir ilişkisi olmadığı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu çalışmalara göre, "Türk" sözcüğü; "güç, kuvvet, güçlü, kuvvetli, cesur, türeli (kanun ve nizam sahibi) ve türeyen, çoğalan" anlamlarına gelmektedir.

Tarihte "Türk" adıyla adlandırılan ilk devlet "Gök-Türk Devleti" olmuştur. Coğrafi ad olarak "Türkiye" kavramı, tarihte ilk kez Bizans kaynaklarında yer almaktadır. VI. yüzyılda "Türkiye", Orta Asya'yı ifade etmek üzere kullanılmıştır. IX. ve X. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan alana "Türkiye" adı verilmiş (Doğu Türkiye = Hazar ülkesi; Batı Türkiye= Macar ülkesi); XIII. yüzyılda Mısır ve Suriye de "Türkiye" olarak adlandırılmıştır. Anadolu ise XII. yüzyıldan itibaren "Türkiye" olarak tanınmıştır.