Yontma Taş Devri (Paleolitik devir) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Yontma Taş Devri (Paleolitik devir) nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Yontma Taş Devri (Paleolitik devir)

Kaba Taş Devri, Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağı MÖ 10.000 ile MÖ 5500 yılları arasındaki dönemdir.

Bu dönem, taşların yontularak bir takım araç ve gereçlerin elde edildiği bir dönemdir.

İnsanlar vahşi hayvanlardan korunmak için gruplar halinde mağaralarda, ağaç kavuklarında yaşamaktadır. Mağara duvarlarında bu döneme ait resimlere rastlanmıştır. Bunlar sanat tarihinin ilk yapıtları olarak görülür.

Bu devirde Buzul Çağı yaşandığı için insanlar tarımsal üretim yapamamışlar, hayatlarını avcılık ve toplayıcılık yaparak sürdürmüşlerdir.

İnsanlar avcılık ve toplayıcılığın etkisiyle göçebe olarak yaşamışlardır.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Yontma Taş Devri (Paleolitik devir) terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Yontma Taş Devri (Paleolitik devir) terimi hakkındaki yorumlar

Yontma Taş Devri (Paleolitik devir) hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Yontma Taş Devri (Paleolitik devir) ile ilgili benzer terimler:

Tarih Öncesi Devirler: Yazının bulunmasından önceki döneme Tarih Öncesi Devirler denir. Tarih öncesi çağlar, insanların kullandıkları araç-gereç, eşya ve silahların yapıldığı malzemelere ayrıca şekil ve özelliklerine göre adlandırılır. Tarih öncesi devirler Taş Devri ve Maden Devri olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Karbon 14 Metodu: Radyokarbon tarihlendirme ya da karbon-14 tarihlendirme, tarihe yardımcı bilimlerden olan kimya biliminin kullandığı bir yöntemdir.
Organik madde içeren tarihi nesnelerin yaşını belirleyen bilimdir.
Willard Frank Libby adlı Amerikalı kimyager tarafından bulunup geliştirilmiştir.

Diplomatika: Yazışma bilimidir. Devletlerin iç ve dış yazışmalarını, antlaşmalarını ve bu tür belgelerin yazım üsluplarını inceler.

Kültür Tarihi: İnsanların kültürel alandaki faaliyetlerini inceler.