Adet-i Ağnam Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Adet-i Ağnam nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Âdet-i Ağnam

Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü olan kişi tarafından "sayıcılar" ve memurlar belirlenen bölgelere gönderilirlerdi. Bunlara görevleriyle ilgili buyruldular da verilirdi. Bu sayıcılara daha sonraları "kabzımal" denmişti. Bunlar görevli oldukları bölgelerdeki koyun ve keçiyi sayarlar ve bunu göre âdet-i ağnam alırlardı. Alınan ağnamın bir kısmı, masraflarına karşılık olmak üzere, "başkalık" adıyla, nazırlarla kabzımallara kalırdı.

Âdet-i ağnam vergisi, koyun ve keçi için birer akçeden ibaretti. Bu vergi önceleri tayin edilene memurlar aracılığıyla sayılıp toplanırken, sonraları "âşar" gibi bu da iltizam olunmaya başlanmış ve açık arttırma (müzayede) ile bu görevi alan mültezimlerin adamları vasıtasıyla sayılarak toplanmıştır.

Tanzimat'tan sonra, iltizam usulü bırakılmış ve bu verginin tekrar sayım memurları vasıtasıyla toplanması şekline dönülmüştür.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

Tarih Terimi Olarak Adet-i Ağnam

Hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir.

Tarih Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Adet-i Ağnam terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Adet-i Ağnam ile ilgili benzer terimler:

Menakıpname : Din uluları ile ermiş kimselerin, yaşantılarını ve yaptıkları olağanüstü olayları anlatan y... devamını oku

Sadaret : Sadrazamlık (Başbakanlık) anlamında kullanılan deyim.... devamını oku

Tasnif : Araştırmaya yönelik toplanan tarihi belge ve bilgilerin yere, zamana ve konuya göre sınıfla... devamını oku

Ases Başı : Asayişin sağlanması için kol gezen bekçiler. Yeniçeri Ocağı'nı oluşturan ortalardan (taburl... devamını oku

Kibele : Kibele (Kybele), Anadolu kökenli bir ana tanrıçadır.... devamını oku

İhtisap : 1- Hesap sorma. 2- İhtisap dairesinin aldığı vergi. 3- Osmanlıda yeniçeri ocağının ... devamını oku

Aygucı : İslamiyet'ten önce Orta Asya Türk devletlerinde Hükumet Başkanı (Başbakan).... devamını oku

Fukaha : İslam hukukçuları.... devamını oku