Azâb Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Azâb nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Azâb

İşlenen günahlar sebebiyle âhirette çekilecek cezâ.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Azâb terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Azâb terimi hakkındaki yorumlar

Azâb hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Azâb ile ilgili benzer terimler:

Azze ve Celle: Allahü Teâlânın ismini söyleyince, işitince ve yazınca "O, Azîz ve Celîldir (yücedir)" mânâsına söylenilen ve yazılan saygı ifâdesi.

Azrâil: İnsanların ruhlarını bedenlerinden ayırmakla görevli melektir.

Ayetel Kürsi: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

255 Allah O'ndan başka İlah yoktur Diridir, Kaimdir O'nu uyuklama ve uyku tutmaz Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır Onların korunması O'na güç gelmez O, pek Yücedir, pek büyüktür (Bakara Suresi 255 Ayettir)

Asrı Saâdet: Peygamber (sav)'in peygamberliğinden sonraki döneme verilen isim, mutluluk asrı.