Banka Kredileri Eğilim Anketi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Banka Kredileri Eğilim Anketi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Banka Kredileri Eğilim Anketi

Ülke ekonomisinde büyümenin finansmanında önemli bir faktör olan banka kredilerinin eğilimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, kredi arzını etkileyen koşullarda gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi beklenen değişimler, bu değişimlerde rolü olduğu düşünülen faktörler ve kredi talebinin izlenmesi amacıyla üç aylık dönemleri kapsayacak şekilde uygulanan bir ankettir. BKEA (Bank Loans Tendency Survey- BLTS)

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (868)


Banka Kredileri Eğilim Anketi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Banka Kredileri Eğilim Anketi terimi hakkındaki yorumlar

Banka Kredileri Eğilim Anketi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Banka Kredileri Eğilim Anketi ile ilgili benzer terimler:

Sabit Kur Rejimi: Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen açık bazen de zımni olarak garanti edildiği sistemlerdir. Ulusal paranın değeri önceden belirlendiğinden o andaki arz talep koşullarını yansıtmaz. (Fixed Exchange Rate Regime)

Tesir Değerliği (TD): Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH- iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.
Örneğin H2SO4 için bu değer 2 dir. Çünkü sülfürik asit 2 tane H+ iyonunu sulu çözeltisine verebilir.
NaOH, HNO3, HCl için bu değer 1 dir
Molarite ve normalite arasında
N=Mx TD bağlantısı vardır.
Örnek: 0,5 N 500 mL NaOH çözeltisinin hazırlanması
1 mol NaOH’in ağırlığı= 23g Na +19 g O + 1g H = 40 g/1mol
500 mL = 0,5 L
TD= 1 olduğu için eşdeğer gram sayısı = molekül ağırlığı =40 g/mol
N= eşdeğer gram sayısı/ V
0,5 (mol/L) = n / 0,5 L n = 0,5 (mol/L) x 0,5 (L) n = 0,25 mol
n =m /MA
0,25 mol = m / 40g / mol m = 0,25 x 40 = 10 g
10 g NaOH katısı 500 mL’lik balonjojeye hassas olarak tartılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanarak 0,5 N NaOH çözeltisi elde edilir.

Stereoizomerlik: Kapalı formülleri ve atomların birbirine göre bağlanma sıraları aynı, Fakat atomların uzaydaki düzenlenmeleri farklı olan moleküllerdir. Stereoizomerler enantiyomer ve diyastereoizomer olarak ikiye ayrılır.

Toprak Alkali: IIA grubu elementleri toprak alkaliler olarak adlandırılır.