Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 870 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Tedavül: Sirkülasyon, para dolaşımı, satış miktarı. Bir paranın tedavüldeki oranı yüz... devamını oku
Kota: 1- IMF üyelerinin bu uluslararası kuruluşta oluşturdukları fondaki payları. ... devamını oku
Birincil Piyasa (Primary Market): İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir menkul ... devamını oku
Etkin Piyasa (Efficient Market): Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıym... devamını oku
Bunalım: Genel ekonomik faaliyette yoğunluk ve/veya süre açısından görülen çok büyük... devamını oku
Portföy: Bir yatırımcının elinde bulunan veya namına tutulan menkul kıymetlerin tümü.... devamını oku
Ciro: 1- Çekin arkasının imzalanarak, lehtar tarafından başkasına devredilmesi işl... devamını oku
İtfa: Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizini... devamını oku
Halka Açıklık Oranı: Halka açık hisselerin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam no... devamını oku
Onaylama: Parola, Kişisel Kimlik Numarası (PIN) veya imza gibi güvenlik verilerinin on... devamını oku
Gider: Bir mal veya hizmet alımı ile ilgili olarak, bir şirketin varlıklarında orta... devamını oku
Eurocheque (Euro-çek): Avrupa'da nakit kullanmadan alışveriş imkânı sağlayan, çek ile ödeme sistemi... devamını oku
Hazine: Devletin tasarruflarını ve mali işlemlerini idare eden kurumdur.... devamını oku
Ekonomik Büyüme: Bir ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesinin artması.... devamını oku
Muafiyet: Elde ettiği kazanç ve iratlar nedeniyle vergi yükümlüsü olması gereken kişi ... devamını oku
Dışarıda Yerleşik Kişi: Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye'de yerleşik sayılmayan ... devamını oku
İstisna: Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli b... devamını oku
İbra: Alacaklının alacağından vazgeçmesi yolu ile borçlunun borç yükümlülüğünün or... devamını oku
Acenta: Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasas... devamını oku
İştirak: Bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortakl... devamını oku
Efektif: Banknot olarak alınan tüm yabancı paralara verilen ortak ad. Kaydi forma dön... devamını oku
Hizmetler Endeksi: Ulusal Pazar'da işlem gören ve sadece hizmetler sektöründe yer alan şirketle... devamını oku
Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate): Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. Teknik olarak, nominal fai... devamını oku
Büyüme: Ülke ekonomisinde işgücünün çoğalması, üretim araçları ve GSMH'nin artması v... devamını oku
Pazar: Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, alım satım konusu olan malın fiyatın... devamını oku
Temellük: Borsa'da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya me... devamını oku
Kredi Kartı Hamili: Banka ve kart çıkartmaya yetkili kuruluş ile yaptıkları sözleşme uyarınca ka... devamını oku
Tasarruf Ehliyeti: Reşit olmak (18 yaşını tamamlamış olmak), mümeyyiz olmak (makul hareket etme... devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 870 Terim Kayıtlı.