Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 870 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Fesih: Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunla... devamını oku
İntifa Senetleri: Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve a... devamını oku
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan p... devamını oku
Cable: GBP/USD paritesi için tanımlanan argo kelimedir.... devamını oku
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE): Ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki... devamını oku
Döviz Riski: Herhangi bir para biriminde ters fiyat hareketinin olma olasılığı.... devamını oku
LIBID (London Interbank Bid Rate): Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbi... devamını oku
Konkordato: Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları... devamını oku
Normal Emir: Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları h... devamını oku
Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate): Para piyasasında, para arzı ve para talebinin etkileşimine göre belirlenen v... devamını oku
Gelir: 1- Belli bir dönem içinde işletme faaliyetleri sonucu öz sermayenin artan kı... devamını oku
Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu: Faizsiz esasa dayalı kısa vadeli ve yüksek kredi notuna sahip likit varlık i... devamını oku
Bono: 1- Düzenleyenin imzasını, düzenleme tarihini, alacaklının ismini, bono veya ... devamını oku
Tahvil: 1-Devletin ya da özel kuruluşların borç para bulmak amacıyla çıkardığı borçl... devamını oku
Piyasaya Göre Ayarlama: Vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alındığı tarihten itibaren cari uzlaşma ... devamını oku
Cari Açık: Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yu... devamını oku
Borç Kartı: Bakiyenin kararlaştırılan süre sonunda (genellikle bir ay) tamamen ödenmesin... devamını oku
Başlangıç Marjı: Müşterinin yapacağı işlemlerde teminat olarak alınan ilgili kurumca belirlen... devamını oku
Özelleştirme: Daha önce hükümet tarafından sağlanmakta olan hizmetlerin özel sektördeki te... devamını oku
Yönüne Göre Yatırım İlkesi: Yönüne göre yatırım ilkesi, doğrudan yatırımın yönünün, bir başka deyişle ya... devamını oku
Fiyat Adımı: Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değ... devamını oku
Açık Pazar: Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbe... devamını oku
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE): Yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile... devamını oku
Alım Opsiyonu: (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe kar... devamını oku
Lehtar: 1- Çek, bono, poliçe gibi ticarî senetlerde, bu senetlerden yararlanabilecek... devamını oku
Ticaret Bankaları: Genellikle mevduat toplayarak, 1 yıla kadar olan kısa vadeli işlemlerle tica... devamını oku
Revalüasyon: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. ... devamını oku
İnorganik Büyüme: Bir şirketin kendi faaliyetlerindeki artış yerine birleşme ve satınalmalarla... devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 870 Terim Kayıtlı.