Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ)

TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminin yüklenmesi ve MYD dahil Üretim Gruplarının yük dağıtıma dahil edilmesinden sorumlu olan birim TUISO genel müdürlüğü.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) terimi hakkındaki yorumlar

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Politikası: Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal ve uluslar arası kaynaklarla toplam enerji talebinin karşılanması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ile ilgili ulusal (ya da uluslararası) politikanın bir parçası olup bu kapsamda birincil ve yenilenemeyen kaynaklar ile çevre korumasını dikkate alır.

Enerji Sistemi: Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de dahil olmak üzere, Doğrudan Bağlı üretim santrallarının oluşturduğu sistemdir. Bazı durumlarda, İletim Şebekesinin parçalara bölünmüş ve fiziksel olarak enterkonnekte olmayan, İzole (Ada) Enerji Sistemi ya da işletmeyle ilgili nedenlerden ötürü (frekans ya da gerilim kontrolüne ilişkin problemler) sistemin diğer kısımlarından elektriksel olarak izole edilmiş bölümlerini de kapsar. "Enerji Sisteminin bütünü/tamamı" terimi kapsamına, İletim Sistemine bağlı Dağıtım Şebekeleri de dahildir.

Enerji Rezervleri: Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammadde miktarlarıdır.

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler): Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın teknolojik araçlarla yararlanılabilir duruma geçirilebilen doğadaki yoğun enerji varlıkları ya da kaynaklarının tümüdür.