Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması

TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında bir şirket arasında yapılan, tarafların iletim sistemlerini bağlayan enterkonneksiyon üzerinden yapılacak Enerji ve/veya iletim hizmetleri transferiyle ilgili anlaşmalar.

Elektrik Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması ile ilgili benzer terimler:

ESA : Enerji Satış Anlaşması.... devamını oku

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınan noktalardaki öl... devamını oku

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, iletken, izolatör... devamını oku

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji iletimine yarayan hat, ... devamını oku

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik san... devamını oku

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, mevcut dağıtım şebe... devamını oku

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yeniden elde edilmesidi... devamını oku

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kuruldukları yerde sistemin i... devamını oku