Fergani Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Fergani nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Fergani

Dokuzuncu yüzyılda yaşamış, ekliptik eğimi ve Güneşin de kendine göre hareketli olduğunu keşfeden büyük astronomi ve matematik alimidir. Türkistan'ın Fergana bölgesinden olan Fergani, astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik alanlarında deneye dayanan araştırmalar yaptı. Ancak astronomiye daha çok ağırlık verdi. Gök cisimlerinin hareketlerini inceledi ve Batlamyusun astronomi biliminde kabul gören iddiaları hakkında yankı uyandıran yorumlar yazdı.

Kainatın ve gezegenlerin hacim ve büyüklükleri ile birbirleri arasındaki mesafeleri araştırdı. Araştırmaları sonucu yaptığı saptamalar, Batı astronomisinde Kopernike kadar değişmez ölçüler olarak kabul edilerek yüzlerce yıl kullanıldı.

Ferganinin araştırmaları sonucu ilk kez Güneşin de bir yörüngesi bulunduğu ve kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü ortaya konmuştur. Ayrıca 41 yıl boyunca devam eden astronomi araştırmaları sonucunda enlemler arasındaki mesafeyi de saptamıştır.

Ferganinin en dikkat çeken çalışmalarından biri ise, Güneş tutulmasını önceden belirlemek için keşfettiği yöntemdir. 842 yılında bu yöntemle Güneş tutulmasını önceden saptamıştır.

Astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik alanlarındaki çalışmaları bu ilim dallarının gelişmesine ve temellerinin güçlenmesine vesile olmuştur. O devirdeki tüm Türkistanlı alimler ve Avrupalı bilginler üzerinde Ferganinin etkisi görülmektedir. Latinceye tercüme edilen eserleri, asırlarca Avrupa üniversitelerinde okutuldu.

Ferganinin astronomi ile ilgili eserlerinden yalnızca altısı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu eserlerin en önemlisi Cevamiu ilm-in Nücum vel-Hareket-is-Semaviyyedir. Gök cisimlerinin hareketiyle ilgili bir astronomi kitabı olan bu eserin yazma nüshası Oxford, Paris, Kahire ve Amerika'da Princeton Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Fergani terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Fergani ile ilgili benzer terimler:

Tarikat : 1- Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde bir... devamını oku

Mücahede : 1. İslam dinini yaşamak ve yaşatmak için çalışmak ve gayret sarf etmek. 2. İnsanın her tür... devamını oku

Haremeyn : 1. Müslüman olmayanların girmesi dinen yasak olan iki şehir; Mekke ve Medine. 2. Mekke’d... devamını oku

İlahi Kudret : Yüce Allah'ın gücü ve kuvvetidir.... devamını oku

Mağfiret : Bağışlama.... devamını oku

Tereke : 1. Terk edilenler, geride bırakılan mallar. 2. Ölünün mirasçıları arasında paylaşılmak ü... devamını oku

Kırâat : 1- Namazda ayakta iken Fatiha ve Kurandan bir sure veya üç kısa ayet okumaktır. 2- Namaz... devamını oku

Müt'a : Sözlükte zevk anlamında olan bu kelime din deyiminde geçici akit manasında kullanılır. Beli... devamını oku