Açıklamalı Türkçe Fizik Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 571 Açıklamalı Fizik Terimi Listelendi.

Hidrostatik: Hareketsiz akışkanlara hidrostatik denir.... devamını oku
Isıl Genleşme: Maddelerde, sıcaklık artışıyla gerçekleşen hacim artışıdır.... devamını oku
Bileşik: Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin öze... devamını oku
Elektromagnetik dalga: Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektro... devamını oku
Bileşik: Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin öze... devamını oku
Elektromagnetik dalga: Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektro... devamını oku
Esnek: Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikli... devamını oku
Pozitron: Pozitif yüklü elektron.... devamını oku
Mutlak Sıfır: En düşük sıcaklık değeri; 0 K, -273!C, veya -459!F.... devamını oku
Genlik: Periyodik bir harekette denge konumundan maksimum uzaklık.... devamını oku
Genlik: 1- Bir vektörel niceliğin büyüklüğü. Sürat vektörel nicelik hızın genliğidir... devamını oku
Tepki: Bir eylemin oluşturduğu karşı eylem... devamını oku
Maksimum: En büyük, en fazla, en yüksek.... devamını oku
İndüksiyon Akimi: Manyetik alana dik olarak hareket ettirilen iki ucu açık iletken telin uçlar... devamını oku
Almaç: 1- Elektrik enerjisini başka çeşit enerjiye çeviren cihaz.(Fizik Kitabı) ... devamını oku
Enerji Aktarımı: Enerjinin bir sistemden bir başkasına geçmesidir.... devamını oku
Açısal momentumun korunumu: Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişme... devamını oku
Sigorta: Devreden geçen akımın belli bir sınırın üstüne çıkması duru- munda akımı kes... devamını oku
Füzyon: Hafif iki çekirdeğin uygun şartlarda birleşerek daha kararlı bir çekirdek ol... devamını oku
Hal Değişimi: Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri arasındaki geçişidir.... devamını oku
Ayrışma: Ağır bir çekirdeğin hafif iki veya daha fazla çekirdeğe ayrılması.... devamını oku
Hız: Bir cismin konumunun birim zamandaki değişim miktarıdır. Hız, vektörel büyük... devamını oku
Termodinamiğin birinci yasası: Bir sistemin iç enerjisi, sisteme aktarılan isi artı sistem üzerine yapılan ... devamını oku
Dalgaboyu: Peiyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepes... devamını oku
Termodinamiğin birinci yasası: Bir sistemin iç enerjisi, sisteme aktarılan ısı artı sistem üzerine yapılan ... devamını oku
Kolektör: Güneş enerjisini ısı enerjisine çeviren düzenek.... devamını oku
Bağıntı: İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımıyla kurulan ba... devamını oku
Gluon: Kuarklar arasındaki kuvvetlerden sorumlu olan değiş-tokuş parçacığı. Sekiz t... devamını oku

Diğer Fizik Terimleri

İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Fizik Terimleri Sözlüğünde 571 Terim Kayıtlı.