Fotometre Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Fotometre nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fizik Terimi Olarak Fotometre

Işık şiddeti bilinen bir kaynak yardımıyla, ışık şiddeti bilinmeyen bir başka kaynağın, ışık şiddetini bulmaya yarayan araçlara fotometre denir. Değişik fotometreler vardır. Bunlardan en çok kullanılanları, yağ lekeli fotometre ile küresel fotometredir. Yağ lekeli fotometreye bunsen (bunzen)'in yağ lekeli fotometresi de denir.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Kimya Terimi Olarak Fotometre

Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da fotometre denir.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Fotometre terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Fotometre terimi hakkındaki yorumlar

Fotometre hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Fotometre ile ilgili benzer terimler:

Fotometre: Işık şiddeti bilinen bir kaynak yardımıyla, ışık şiddeti bilinmeyen bir başka kaynağın, ışık şiddetini bulmaya yarayan araçlara fotometre denir. Değişik fotometreler vardır. Bunlardan en çok kullanılanları, yağ lekeli fotometre ile küresel fotometredir. Yağ lekeli fotometreye bunsen (bunzen)'in yağ lekeli fotometresi de denir.

Özgürlükçülük: Liberteryanizm. İnsan eylemleri birtakım kurallara göre ortaya çıkmaz. İnsan eylemlerini belirleyen kurallar olmadığından insan özgürdür. Ayrıca devletin olabildiğince küçülmesi ve insanlara ahlaki kısıtlama yapılmaması gerektiğini savunarak özgürlükleri azamileştirme düşüncelerini savunurlar.

Liberteryanizm: Özgürlükçülük. İnsan eylemleri birtakım kurallara göre ortaya çıkmaz. İnsan eylemlerini belirleyen kurallar olmadığından insan özgürdür. Ayrıca devletin olabildiğince küçülmesi ve insanlara ahlaki kısıtlama yapılmaması gerektiğini savunarak özgürlükleri azamileştirme düşüncelerini savunurlar.

Doğal Seçilim: Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek yani yaşama ve üreme şanslarını arttırabilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadırlar. Doğadaki yaşama şartlarına uyum gösteren canlıların yaşaması, gösteremeyenleri yok olmasına doğal seçilim (doğal seleksiyon) denir.

Doğal seleksiyon görüşü ilk defa Charles Darwin tarafından ortaya atılmıştır. Adaptasyonlarda doğal seleksiyon sonucu ortaya çıkmıştır. Adaptasyon ile doğal seleksiyon arasındaki fark, doğal seleksiyonda canlıda meydana gelen değişmelerin uzun sürede gerçekleşmiş olmasıdır.

Doğal Seçilime Neden Olan Faktörler:
1. Beslenme ilişkileri.
2. Hastalıklar.
3. Canlılar arası rekabetler.
4. İklim şartları (fırtına, kuraklık, yağışlar).
5. Göçler.
6. Yangınlar.