Göreceli Konum Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Göreceli Konum nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Göreceli Konum

Dünya üzerindeki bir yerin, çevresine göre ayırt edici özelliklerine göre yerine göreceli konum denir.
Dünya üzerindeki bir yerin denizlere, yer altı-yer üstü kaynaklarına, yeryüzü şekillerine, kıtalara, okyanuslara, önemli ulaşım yollarına, siyasi bölgelere ve üretim-tüketim bölgelerine göre yerine göreceli konum denir. Yani bir yerin kendine has özellikleri o yerin göreceli konumu oluşturur.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Göreceli Konum terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Göreceli Konum terimi hakkındaki yorumlar

Göreceli Konum hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Göreceli Konum ile ilgili benzer terimler:

Medeni Kanun: Medeni kanun, veraset, miras, evlilik gibi konulara getirilen yasal düzenlemeleri kapsayan kanundur. Türkiye'nin ilk medeni kanunu 1926, ikinci ise 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.

Medeni Kanun Maddeleri Nelerdir?
1. Sosyal ve ekonomik alanda kadınlara özgürlük verildi.
2. Kadınlara erkeklerle eşit miras alma hakkı tanındı.
3. Dini nikahın yerine resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi.

Ulusal Bağımsızlık: Ulusal bağımsızlık, vatan yani toprak parçası üzerinde yaşayan milletin; herhangi başka bir milletin esirliği, hakimiyeti ya da boyunduruğu altına girmeden kendi geleceğini kendi özgür iradesiyle belirlemesi, kendine ait topraklarda hür bir şekilde yaşaması ve başka hiçbir güç tarafından kontrol edilmemesine verilen isimdir.

Ulusal bağımsızlık kısaca, bir toplumun kendi toprak parçası üzerinde hür ve özgür bir biçimde yaşama hakkı olarak nitelendirilir.

Kalıcılık: Mıknatıslayan etki kalktıktan sonra da mıknatıs olarak kalabilen cisimlerin özelliği.

Makalat: Makalat, 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli'nin İslam dininin genel hükümlerini Türklerin anlayabileceği bir yorumla işlediği kitabıdır. Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat'ın ana konusudur. Kitap Arapça kaleme alınmıştır. Tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır.