Hücre Zarı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hücre Zarı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Hücre Zarı

Hücrenin en dış kısmında bulunur.
- Günümüzde kabul edilen zar modeli "Akıcı Mozaik Zar Modeli" dir.
- Hücre zarı canlı olup protein ve yağ (lipit) moleküllerinden oluşur.
- Hücreye girip çıkan maddeleri kontrol eder.
- Saydam ve esnek bir yapıdadır.
- Bitki hücrelerinde zardan başka bir de hücre duvarı (çeperi) vardır. Hücre duvarı cansız olup selülozdan yapılmıştır. Hayvansal hücrelerde bu duvar yoktur.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Biyoloji Terimi Olarak Hücre Zarı

Hücrenin en dış kısmında bulunur.

• İki sıra fosfolipitten oluşmuştur. Bu moleküller sırt sırta verdiklerinde su geçirmeyen bir tabaka oluşur.
• Fosfolipitin yanısıra glikoprotein, glikolipit ve proteinler de bulunur.
• Glikolipit ve glikoproteinler reseptör olarak görev yapar.
• Hücrenin bulunduğu ortamdaki değişiklikleri ve uyarıları sürekli olarak algılar ve tepki
göstermesini sağlar.
• Hücresel faaliyetler sonucu yeni parçalar eklendiği veya çıkarıldığı için zar hareket
halindedir. Bu durum zarın canlı olduğunun göstergesidir.
• Bazı hücrelerde hücre yüzeyi; emilim, salgılama, sıvı iletimi ve diğer fizyolojik olaylarla ilgili olarak farklılaşır.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Hücre Zarı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Hücre Zarı terimi hakkındaki yorumlar

Hücre Zarı hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Hücre Zarı ile ilgili benzer terimler:

Katolik: Katolik Kilisesi veya Roma Katolik Kilisesi, ruhani başkanı Roma Başpiskoposu (Papa) olan, en fazla cemaate sahip Hristiyan mezhebi. Dünyada yaklaşık 1,2 milyar mensubu vardır. Katolikler yoğun olarak Güney Amerika'da ve Avrupa'nın güneyinde bulunurlar.

Golgi: Hücre organelidir, daha çok golgi aygıtı veya golgi cisimciği olarak ifade edilir.

• Olgunlaşmış kan ve sperm hücreleri hariç bütün ökaryot hücrelerde görülür.
• Üst üste yığılmış yassı keseciklerden oluşmuştur.
• Endoplazmik retikulumdan farkı, üzerinde ribozomların bulunmaması ve keselerin belli bir bölgede grup halinde bulunmasıdır.
• Golgiden oluşan kesecikler hücre zarının yapısına katılır.
• Başlıca görevi salgı yapmaktır.
• Lizozomun oluşumunda görev alır.
• Keseler tomurcuklanarak bazı kofulları oluşturur.
• Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır.
• Salgı maddelerini üretip zarla paketleyerek salgılar. Süt bezi, ter bezi, tükrük bezi, yağ bezi... gibi salgı hücrelerinde sayısı normalden fazladır.
• Endoplazmik retikulumdan kopan parçalardan oluşmuştur.
• Tek zarlı yapıdadır.
• Salgılama, paketleme, sentezleme, depolama ve hücre zarının tamir edilmesini sağlar.

Havf: Korku (havf), insanın Allah katındaki durumu hakkında hissettiği hisleri ve kaygıları ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Sadece “Havf ”kelimesiyle yaklaşık 125 ayette işlenmekte olan bu mevzu, müteradifi (eş anlamlısı) olan haşyet kelimesi ile de Kur'ân'da yer alır. Dünyevî ve uhrevî korkular başta olmak üzere peygamberler de dâhil, beşer olarak insan için söz konusu olan bütün korku türleri farklı ayetlerde Kur'ân'da yer almıştır.

Protestan: 1. Hristiyanlıkta reform hareketi sonucu doğan mezhep.

2. Bu mezhebe bağlı olan kimse.

Detaylı bilgiyi Protestanlık adı altında bulabilirsiniz.