İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin)

Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararlanılarak, tek bir tahminin sakıncalarını ortadan kaldıran analiz yöntemidir. Enerji üretim ya da talep gelişiminin irdelenmesi için kullanılan bu yöntemde, analiz global düzeyde ele alınmakta ve sayısal duruma getirilebilen ya da getirilemeyen değişkenler incelenmekte, bunların arasındaki dinamik ilişkiler gözlenmekte, bugünkü durumun ayrıntılarından hareket edilerek gelecek için çok yönlü sonuçlara varılabilmektedir. Yöntem, enerji sektörü ile ilgili yapısal etkilerden yararlanmaktadır.

Not: Bu yöntem özellikle, geleceğe ilişkin koşulların belirsiz olduğu durumlarda kullanılır.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) terimi hakkındaki yorumlar

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) ile ilgili benzer terimler:

İletim ve Dağıtım Kayıpları: Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kullanma noktalarına kadar olan kayıplardır.

Not 1: Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Not 2: Bazı durumlarda, gaz dağıtımında özellikle doğalgaz dağıtım kayıpları, istatistik farklarına dahildir.

Not 3: Genellikle bu tür kayıp hesapları şebeke biçimindeki enerji tesisleri için yapılmakla birlikte, konteynerlerle teslim edilen katı, sıvı ve gaz yakıtlar için de geçerlidir.

İletim Şebekesi: TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya da duruma göre, bu şebekenin bir bölümü.

İletim Sistemi: TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İletim Şebekeleri; Enerji Üreticilerinin Şebekeleri ve Müşterilere ait Şebeke ve Üretim Grupları hariç (Bkz. Enerji Sistemi).

İletim Planlayıcısı: TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinin kısa ve orta dönem planlaması ve geliştirilmesi konularında Enerji Sistemi İşletmecisine karşı sorumludur.