Açıklamalı Türkçe İnşaat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 387 Açıklamalı İnşaat Terimi Listelendi.

Estetik: 1. Güzelliği ve güzelliğin insan zihnindeki ve duygularındaki etkilerini kon... devamını oku
Plan: Bir cismin yatay bir düzlemle kesildiği varsayılarak çizilen arakesit resmi,... devamını oku
Galeri: 1. Sanat yapıtlarının sergilendiği salon, sanat galerisi. 2.Örtülü geçit;... devamını oku
Şadırvan: Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çevresi mus... devamını oku
Harim: 1. Osmanlı camilerini çevredeki evlerden ve sokaklardan ayıran, duvarlarla ç... devamını oku
Islah: Bir bölgenin, tümüyle yenilenmeksizin yaşama koşullarının düzeltilmesi.... devamını oku
Sütun: 1. Taştan yapılmış taşıyıcı direk, kolon. Eskiden sütun sözü daha çok kagir,... devamını oku
Jeoloji: Yerbilim, yer bilimi.... devamını oku
Bütçe: Bir inşaat projesi için mal sahibi tarafından ayrılan, para ve zaman miktarı... devamını oku
Han: 1.Eskiden yollar üzerinde ve kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan,... devamını oku
Kaide: Altlık, ayaklık.... devamını oku
Üslup: Bir sanatçının, bir sanat çeşidinin veya bir sanat döneminin kendine özgü ta... devamını oku
Kiriş: Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altında bulunan çubuk; ... devamını oku
Kubbe: Küre takkesi, yarım küre veya toparlakça kümbet biçimi verilen yapı örtüsü; ... devamını oku
Ölçek: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunlu... devamını oku
İş: Sözleşme evrakına göre işçi, malzeme ve ekipman gerektiren her türlü inşaat.... devamını oku
Parsel: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası; bir adanın parçaların... devamını oku
Niş: Çoğunun üstü kemerli duvar hücresi, hücre.... devamını oku
Arsa: Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları i... devamını oku
Ceza: Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde öngörülen c... devamını oku
Kemer: 1. İki sütun veya iki ayak arasındaki bir açmanın üstünü örtmek için, uçları... devamını oku
Denge: 1.Hareketsiz bir cisim üzerine etki yapan kuvvetlerin, o cisimde bir devim m... devamını oku
Altyapı: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tamamına verilen ad, enfrast... devamını oku
Kalite: Projenin yada onu oluşturan unsurların çizim, şartname ve uygun standartlar ... devamını oku
Pasaj: İki yanında dükkanlar bulunan örtülü yaya geçidi.... devamını oku
Panorama: Yüksek bir yerden bakılınca göz önüne serilen, engin görüş.... devamını oku
Çap: Arsanın kadastro haritasından çıkarılmış ölçekli örneğine verilen ad. Üzerin... devamını oku
Saçak: 1. Bir şeyin kenarı boyunca sarkan püskül gibi teller; halının iki başında, ... devamını oku

Diğer İnşaat Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

İnşaat Terimleri Sözlüğünde 387 Terim Kayıtlı.