Açıklamalı Türkçe İnşaat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 387 Açıklamalı İnşaat Terimi Listelendi.

Estetik:1. Güzelliği ve güzelliğin insan zihnindeki ve duygularındaki etkilerini kon...devamını oku

Galeri:1. Sanat yapıtlarının sergilendiği salon, sanat galerisi. 2.Örtülü geçit;...devamını oku

Şadırvan:Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çevresi mus...devamını oku

Kaide:Altlık, ayaklık....devamını oku

Harim:1. Osmanlı camilerini çevredeki evlerden ve sokaklardan ayıran, duvarlarla ç...devamını oku

Islah:Bir bölgenin, tümüyle yenilenmeksizin yaşama koşullarının düzeltilmesi....devamını oku

Bütçe:Bir inşaat projesi için mal sahibi tarafından ayrılan, para ve zaman miktarı...devamını oku

Plan:Bir cismin yatay bir düzlemle kesildiği varsayılarak çizilen arakesit resmi,...devamını oku

Han:1.Eskiden yollar üzerinde ve kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan,...devamını oku

Jeoloji:Yerbilim, yer bilimi....devamını oku

İş:Sözleşme evrakına göre işçi, malzeme ve ekipman gerektiren her türlü inşaat....devamını oku

Ölçek:Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunlu...devamını oku

Sütun:1. Taştan yapılmış taşıyıcı direk, kolon. Eskiden sütun sözü daha çok kagir,...devamını oku

Kubbe:Küre takkesi, yarım küre veya toparlakça kümbet biçimi verilen yapı örtüsü; ...devamını oku

Kiriş:Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altında bulunan çubuk; ...devamını oku

Kemer:1. İki sütun veya iki ayak arasındaki bir açmanın üstünü örtmek için, uçları...devamını oku

Üslup:Bir sanatçının, bir sanat çeşidinin veya bir sanat döneminin kendine özgü ta...devamını oku

Pasaj:İki yanında dükkanlar bulunan örtülü yaya geçidi....devamını oku

Parsel:Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası; bir adanın parçaların...devamını oku

Işık:Cisimlerin görülmesine ve renklerin ayırt edilmesine yol açan fiziksel enerj...devamını oku

Arsa:Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları i...devamını oku

Altyapı:Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tamamına verilen ad, enfrast...devamını oku

Çap:Arsanın kadastro haritasından çıkarılmış ölçekli örneğine verilen ad. Üzerin...devamını oku

Küpeşte:Korkulukların üzerine, elin kaymaması için yerleştirilen ve boydan boya deva...devamını oku

Rekonstrüksiyon:Bir kentin tümünün, bir parçasının ya da bir yapının özgün biçimiyle yeniden...devamını oku

Aks:Eksen. mil. Yapı ve projelerde iki öğeden birinin ortasından diğerinin ortas...devamını oku

Mahya:Çatıda iki eğik yüzeyin, dışta 180 dereceden büyük bir açı yaparak birleştiğ...devamını oku

Saçak:1. Bir şeyin kenarı boyunca sarkan püskül gibi teller; halının iki başında, ...devamını oku

Diğer İnşaat Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

İnşaat Terimleri Sözlüğünde 387 Terim Kayıtlı.