İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre)

Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) terimi hakkındaki yorumlar

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) ile ilgili benzer terimler:

İşletme Amaçlı Ölçüm: Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistemine ek olarak ESİ tarafından her bir Üretim Santralı ve Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş her bir Üretim Grubunun işletilmesine ilişkin veri sağlamak için kullanımı gerekli görülen, göstergeler, ölçüm cihazları, AT'ler ve GT'ler, (alarmlar da dahil) ölçüm koruma cihazları, elektrik devreleri, transdüserler, olay kaydediciler ve diğer cihazlar; Tarife ve Sözleşme Ölçümleri ve Üretim Gruplarının Sözleşme Ölçümleri hariç olmak üzere; kullanılarak yapılan ölçümler.

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin): Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararlanılarak, tek bir tahminin sakıncalarını ortadan kaldıran analiz yöntemidir. Enerji üretim ya da talep gelişiminin irdelenmesi için kullanılan bu yöntemde, analiz global düzeyde ele alınmakta ve sayısal duruma getirilebilen ya da getirilemeyen değişkenler incelenmekte, bunların arasındaki dinamik ilişkiler gözlenmekte, bugünkü durumun ayrıntılarından hareket edilerek gelecek için çok yönlü sonuçlara varılabilmektedir. Yöntem, enerji sektörü ile ilgili yapısal etkilerden yararlanmaktadır.

Not: Bu yöntem özellikle, geleceğe ilişkin koşulların belirsiz olduğu durumlarda kullanılır.

İletim ve Dağıtım Kayıpları: Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kullanma noktalarına kadar olan kayıplardır.

Not 1: Transformatörlerdeki kayıplar iletim ve dağıtım kayıpları kapsamında değerlendirilir.

Not 2: Bazı durumlarda, gaz dağıtımında özellikle doğalgaz dağıtım kayıpları, istatistik farklarına dahildir.

Not 3: Genellikle bu tür kayıp hesapları şebeke biçimindeki enerji tesisleri için yapılmakla birlikte, konteynerlerle teslim edilen katı, sıvı ve gaz yakıtlar için de geçerlidir.

İletim Şebekesi: TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya da duruma göre, bu şebekenin bir bölümü.