Kulübe Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kulübe nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Kulübe

Kerpiç, saman, metal saç, ağaç gibi malzemelerden yapılmış, genellikle barınma amacı ile kullanılan basit ve küçük yapılara kulübe denir.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Kulübe terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kulübe terimi hakkındaki yorumlar

Kulübe hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kulübe ile ilgili benzer terimler:

İnversiyon: Kromozomdan kopan bir parçanın 180⁰ ters dönerek tekrar aynı kromozoma bağlanması şeklinde görülen kromozom anomalilerine inversiyon denir.

Oligarşi Devlet: Aristokratik. Seçkinlerin kararlarına dayalı devlet yönetimidir. Yani bir gurubun yönetimde egemen olduğu yönetim biçimidir. Oligarşi devletlerde yönetme gücü çok küçük bir grubunun ya da sınıfın elindedir. Egemenliğin sahibi olan bu grup kendini halka karşı sorumlu saymaz ve devleti istediği gibi yönetir. Yasa yapma ve yargılama görevleri de yine bu grup tarafından yerine getirilir.

Aristokratik: Oligarşi Devlet. Seçkinlerin kararlarına dayalı devlet yönetimidir. Yani bir gurubun yönetimde egemen olduğu yönetim biçimidir. Oligarşi devletlerde yönetme gücü çok küçük bir grubunun ya da sınıfın elindedir. Egemenliğin sahibi olan bu grup kendini halka karşı sorumlu saymaz ve devleti istediği gibi yönetir. Yasa yapma ve yargılama görevleri de yine bu grup tarafından yerine getirilir.

Aktif Metal: Yükseltgenme eğilimleri H elementinden daha fazla olan elementlere aktif metal denir.
Na, K, Ca, Mg, AI, Zn, Fe ... gibi metaller, aktif metaldir.
Aktif metaller, sulu çözeltilerde H+ iyonunu kolayca indirgedikleri için, asitlerle tepkime vererek H2 gazı açığa çıkarır.