Lizozomlar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Lizozomlar nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Biyoloji Terimi Olarak Lizozomlar

Golgi aygıtınca oluşturulan veziküler yapıdır. Tüm sitoplazmada bulunur. Etrafları çift katlı lipit yapıda zarla çevrilidir. Lizozomların içerisinde çeşitli enzimler bulunur ve bu enzimlerle hücrenin sindirim ve savunma görevini yapar. Makrofaj ve lökosit hücrelerinde çok sayıda bulunur. Lizozomların etkileri aşağıda verilmiştir.
• Yapılarındaki sindirim (hidrolitik) enzimleri aracılığıyla organik bileşikleri parçalar. Glikojeni-glukoza, proteini-aminoaside dönüştürür.
• Dışarıdan hücreye alınan bakteri, yabancı protein vb. maddeleri sindiriryok eder.
• Yaşlanan, içi partikülle dolan lizozomların zarları parçalanır ve enzimler hücre içine geçer. Serbest kalan enzimler hücrenin kendisini sindirir, yok eder. Buna, otolizis denir.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Lizozomlar terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Lizozomlar terimi hakkındaki yorumlar

Lizozomlar hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Lizozomlar ile ilgili benzer terimler:

Sentrozomlar: Hücre çekirdeğine yakın yerleşen, silindir şeklinde, birbirine dik konumda olan kısa borucuklardır. Hücrenin hareket merkezidirler. Hücrenin mitoz bölünmesi esnasında kromozomların tutundukları iplikçikleri yaparlar.

Peroksizomlar: Oksidaz enzimi içerir. Hücre için zararlı maddeleri oksitleyerek zararsız hâle getirir. Peroksizomların sayıları, karaciğer ve böbrek hücrelerinde çoktur.

Sistematik Anatomi: İnsan vücudunu sistemlere ayırarak inceleyen bilim dalıdır.

Endositoz ve Ekzositoz: Makromoleküler maddelerin (polisakkarit, glukoprotein gibi) ve partiküllerin hücrenin içine alınmasına endositoz; hücre dışına çıkmasına ise ekzositoz denir. Endositozda hücre zarındaki küçük veziküller hücre içine doğru girinti yaparak taşınacak maddeleri içine alır ve sonra bulundukları yerden koparak sitoplazmada serbest hâle geçer. Endositoz; Pinositoz ve fagositoz olarak iki şekilde oluşur.